Kategori: Nyheter

Visar 90 nyheter från 2014 till 2022.

Kunskapsförbundet Väst, 11 mars

Om Coronaviruset (covid-19) - 2020-03-11

Vi vet att det förekommer bekräftade fall av Coronaviruset, Covid-19, i vårt närområde och att det kan komma att påverka våra verksamheter. Varje fall hanteras individuellt och i samråd med Smittskyddsenheten...

Kunskapsförbundet Väst, 11 mars

Bra att veta: Coronaviruset (Covid-19)

Information från Folkhälsomyndigheten på flera språk: Länk till flera språk hittar du här Fler länkar från Folkhälsomyndigheten hittar du till höger Skydda dig och andra från smittspridning...

Kunskapsförbundet Väst, 10 mars

Om Coronaviruset (covid-19)

Kunskapsförbundet följer de nationella riktlinjer som är upprättade från Folkhälsomyndigheten samt UD:s riktlinjer för utlandsresor. Folkhälsomyndighetens bedömning ändrad från måttlig (9 mars)...

Kunskapsförbundet Väst, 03 mars

Koll på kvalitén? | DEL I

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik för alla, en plats där elever kan få hjälp att nå sina drömmar och känna framtidslust. Våra skolor erbjuder det viktigaste för uppfyllandet av alla livsdrömmar:...

Kunskapsförbundet Väst, 02 mars

Ryktesspridning coronavirus

Det har idag förekommit ryktesspridning om att smittan finns inom Kunskapsförbundets verksamheter – så är inte fallet. Om någon elev skulle bära på Coronaviruset (covid-19) kommer Smittskydd...

Kunskapsförbundet Väst, 28 februari

Information om Coronaviruset (covid-19)

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning...

Kunskapsförbundet Väst, 06 februari

Kvalitetsstämma 2020

[wonderplugin_gallery id=”7″] Under tisdagen hölls Kunskapsförbundets sjätte kvalitetsstämma i ordningen. Stämman är en möjlighet för ledning, lärare, stödpersonal, politiker, förbundskontor...

Kunskapsförbundet Väst, 03 februari

Utbildningsministern på besök

Besöket är en del i ministerns kunskapsresa genom Skolsverige med syftet att öka kunskapen om lärares och elevers förutsättningar runt om i landet. Ministern besökte en lektion i yrkespaketet för...

Kunskapsförbundet Väst, 24 januari

Yrkeselever får utlandspraktik genom VG+ projektet

Det var i augusti 2019 som VG+ startades igång, ett 2-årigt projekt inom Erasmus+ som leds av Vänersborgs kommun. Projektet gör det möjligt för gymnasieelever från Kunskapsförbundet Väst att göra...

Kunskapsförbundet Väst, 08 januari

Flera nya YH-utbildningar!

Idag är vi glada att myndigheten för Yrkeshögskolan har meddelat att Vuxenutbildningen får starta flertalet yrkeshögskoleutbildningar (YH) hösten 2020. Följande utbildningar kommer att starta hösten...

Kunskapsförbundet Väst, 12 september

Gymnasieutbildningarna blir kvar

Det betyder att Industritekniska programmet, Estetiska programmet och Spetsutbildningen i musik samt NIU-utbildningarna i bandy och badminton kommer att erbjudas även i fortsättningen. Trollhättans stad...

Kunskapsförbundet Väst, 08 maj

Personalevent i Drömfabriken

[wonderplugin_gallery id=”6″] Vartannat år samlas alla 700 medarbetare i Kunskapsförbundet för att delta i ett stort personalevent. Det blir en viktig dag i Drömfabriken då vi tillsammans...