Magnus Åbergsgymnasiet / Anpassad gymnasieskola

Fordonsvård och godshantering

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna göra enklare reparationer på fordon och maskiner samt tvätta och rekonditionera bilar. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmågor att kommunicera och samverka med kunder.

OBS! Poängplanen gäller för alla 4 årskurser 

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Heldag Teori/praktik Fordon Birger Sjöberg Vänersborg
Tisdag: Estet, Kärnämnen, Individuellt val
Onsdag: Heldag Teori/praktik Fordon Birger Sjöberg Vänersborg
Torsdag: Kärnämnen, Idrott
Fredag: Teori/praktik Fordon Birger Sjöberg Vänersborg, Kärnämnen

Att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i att utföra arbetsuppgifter inom fordon, logistik och service.
Att utveckla elevens förmåga att välja verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifterna med tanke på kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.
Arbetsuppgifter inom yrket är till exempel rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer.

Genomförs under sista läsåret där eleven visar sina kunskaper genom att utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet samt att eleven är förberedd för yrket.

Genomförs under sista läsåret där eleven visar sina kunskaper genom att utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet samt att eleven är förberedd för yrket.