Kunskapsförbundet Väst

Busskort

Elever ska ansöka om busskort och kontantersättning för resor via ett webbformulär (se nedan). Elever som är folkbokförda i andra kommuner men som studerar på någon av Kunskapsförbundets gymnasieskolor, kontaktar sin hemkommun.

Här hittar du information och blanketter gällande skolskjuts för anpassad gymnasieskola 

I vår informationsfolder har vi samlat grundläggande information om ansökan.
Ladda ner den här:

Om du vill göra en ansökan för att få busskort för läsåret 24/25 gör du det här.

Du som går i gymnasiet har rätt till busskort eller kontantersättning för dagliga resor till och från skolan, om din kortaste färdväg (oavsett om du går eller använder annat färdmedel) är minst 6 km. Vid beräkning av avståndet är utgångspunkten alltid folkbokföringsadressen och detta gäller även vid växelvis boende. Busskort/kontantersättning och inackorderingstillägg beviljas inte samtidigt.

Du ska också vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Busskort/kontantersättning utgår längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år

Följande gäller för busskortsansökan:

För studerande på Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet

  • Ansök om busskort endast för årskurs 1. Går du i årskurs 2 eller årskurs 3 får du automatiskt busskort.

För studerande på annat gymnasium

  • Ansök om busskort inför varje läsår om du studerar på annan skola och är folkbokförd i Trollhättan och Vänersborg.

 

För att få ett busskort/kontantersättning måste du uppfylla följande villkor:

  • Den kortaste vägen till skolan ska vara minst 6 kilometer (gång/cykel eller bil).
  • Du ska vara folkbokförd i Vänersborgs kommun eller Trollhättans kommun. Om du nyligen flyttat, måste den nya adressen hunnit bli folkbokförd innan du kan ansöka om busskort.
  • Du ska studera på heltid

 

Viktiga datum
5/7 –
Gör din ansökan av busskort innan den 5/7 för att vara säker på att busskortet kommer innan skolstart.
10/8-15/9 – Från och med 10 augusti till 15 september gäller ditt gamla busskort fortfarande.

Anslutningsbidrag
Du som har minst 4 kilometer från bostaden (folkbokföringsadressen) till närmaste hållplats kan ansöka om anslutningsbidrag.

Ansök om anslutningsbidrag

Kontantersättning
Om du i stället för busskort vill få reseersättning i form av kontanter, utgår ersättning motsvarande beloppet för busskort. Kontakta expeditionen på skolan för mer information.

Ansök om kontantersättning

OBS! Har du beviljats kontantersättning eller anslutningsbidrag behöver du göra en ny ansökan inför varje läsår. 

Mejla adm.busskort@kunskapsforbundet.se vid förlorat busskort. Då får du hjälp att spärra kortet och beställa ett nytt. Det tillkommer en faktura på 150 kr för det nya busskortet.

Om du glömt busskortet får du själv bekosta dina resor till och från skolan.

Studieavbrott eller ändrade reseförhållanden, som gör att du inte är berättigad till busskort eller kontantersättning för resor, ska anmälas till adm.busskort@kunskapsforbundet.se omgående.

Ej anmälda ändringar eller felaktiga/vilseledande uppgifter i ansökan medför återbetalningsskyldighet av hela det belopp som felaktigt erhållits.

Växelvis boende
Beräkning av rätt till busskort/kontantersättning utgår från folkbokföringsadressen.

Om du anser att beslutet är felaktigt, skicka ett mail eller brev så kontrollerar vi att beslutet är rätt fattat.

Postadress:
Förbundskontoret
Kunskapsförbundet Väst
462 85 Vänersborg

 

Skolkortet gäller helgfri måndag-fredag mellan 10 augusti – 23 december samt 7 januari – 18 juni. Kortet gäller även helgfri måndag-fredag under lov som t ex. höstlov, sportlov och påsklov.

Har du ett skolkort med giltighet 04-24 gäller det alla dagar under hela läsåret.

Samtliga skolkort gäller även i början av nästkommande läsår, helgfri måndag-fredag mellan 10 augusti – 15 september.

Läs mer på Västtrafik.se