Birger Sjöberggymnasiet / Högskoleförberedande

Naturvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på naturvetenskap? Vill du få svar på dina frågor och lära dig mer om hur allt hänger ihop? Vill du ha en bred utbildning med många valmöjligheter? Då är Naturvetenskapsprogrammet rätt program för dig.

Med en examen från naturvetenskapsprogrammet är dina möjligheter stora eftersom du blir behörig till de flesta högskole- och universitetsutbildningar.
Utbildningens fokus ligger på hur omvärlden fungerar. Du får utveckla din matematiska förmåga och lära dig argumentera och väva samman samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv. Ämnen som matematik, fysik, kemi och biologi, är självklara, men lika viktigt är kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap, svenska och andra språk, samt idrott och hälsa.
Här har vi modern labbutrustning som gör laborationerna relevanta och spännande. I undervisningen kombinerar vi teoretiska studier med praktiskt arbete. Det innebär att du får experimentera, undersöka och lösa problem. Du lär dig att se på tillvaron ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och får inte bara ämneskunskaper utan upptäcker också samband som hjälper dig att förstå helheten.

Möt en elev på programmet:

På Naturvetenskapsprogrammet kan du välja mellan inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.
Läs mer om inriktningarnas innehåll i poängplanen nedan.

Med en examen från Naturvetenskapsprogrammet är dina möjligheter till vidare studier på universitet eller högskolor i stort sett obegränsade. Du har behörighet till de flesta högskoleprogram och utbildningar.

Om du vill fortsätta på den naturvetenskapliga banan blir många veterinär, läkare, tandläkare, sjukgymnast, biolog, apotekare, journalist, ingenjör, arkitekt, forskare eller astronaut.