Birger Sjöberggymnasiet / Högskoleförberedande

Estetiska programmet, spetsutbildning (MUV)

Detta riksrekryterande program är för dig som redan spelar ett instrument eller sång och är intresserad av kammar- och orkester/körmusik. Här får du utvecklas till en mycket skicklig instrumentalist eller vokalist. Vi erbjuder både klassisk profil och jazzprofil.

Förutom en gedigen grundläggande gymnasieutbildning som ger dig högskolebehörighet får du fördjupa dig i musiken, både som instrumentalist och på ett bredare musikaliskt plan. Genom examensmålen, kursplaner och en individuell studieplan jobbar hela kollegiet för att öka din musikaliska förmåga och förståelse. Du får färdigheter och kunskaper som ökar dina möjligheter att bli antagen till en musikhögskola i Sverige eller i utlandet.

Förutom denna musikaliska grund, har du möjlighet att läsa behörighets- och meritvärdesgivande kurser som Moderna språk, Matematik 3b, Engelska 7 och Naturkunskap 2. Vårt program fogar samman individuell undervisning, kammarmusik och orkester/kör till en helhet. Genom att kombinera instrumentalundervisning, musikhögskolornas arbetssätt och yrkeslivet skapar vi en unik utbildning. Här får du möjlighet till samarbete med yrkesorkestrar både lokalt och internationellt, därför sker en del av studietiden utanför skoltid.

Vi erbjuder bland annat:

 • 60-70 min undervisning på huvudinstrument
 • 25 min undervisning på bi-instrument
 • Gemensamma lektioner
 • Kammarmusik, kammar-, symfoni- och blåsorkester, storband med mera
 • Regelbundna repetitioner med pianist
 • Regelbundna kammarkonserter
 • Några större orkesterprojekt varje läsår, och ett stort musikalprojekt vartannat år
 • Internationella kontakter
 • Start i årskurs 1 och 2
 • Alla instrument och sång
 • Dirigering
 • Kör
 • Gehör -och musiklära

För att komma in på utbildningen måste du göra ett antagningsprov. Provet, som görs i mars, innebär att du ska spela upp två stycken av olika karaktär på ditt huvudinstrument. För mer information kring utbildningen, se nedan.

Kommande konserter med Spetsutbildningens musiker

Här hittar du schemat på höstens konserter med spetsutbildningens elever. På Gång!

Många som har läst MUV blir efter vidare studier yrkesmusiker. Eftersom programmet är högskoleförberedande, kan du bli precis vad du vill efteråt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Vi tar emot elever på alla instrument och sång. Även dirigenter är välkomna.

Vi vänder oss både till dig som har bestämt dig för ett yrke inom musiken och till dig som inte har beslutat om dina yrkesplaner än. Oavsett vilket, får du en härlig gymnasietid med mycket musik. Genom valmöjligheter kan du bredda din högskolekompetens hos oss.

Kort sagt, utbildningen passar dig som vill få goda förutsättningar för musikstudier men även för studier inom helt andra områden.

Delta gärna i en provlektion eller kom och skugga hos oss. Kontakta Gitte Marcusson för att boka ett tillfälle (se kontaktuppgifter till höger). Det kan vara första steget mot en spännande framtid!

Du kan söka till årskurs 1, men även till årskurs 2 om du redan påbörjat ett annat gymnasieprogram.

1. Ansökan MUV
För att söka till MUV lämnar du en ansökan till din hemkommun. Omval kan göras fram till 1 juni, därefter kan du komma in i mån av plats.

Utbildningen är numera en estetisk spetsutbildning med inriktning musik och har sökkoden ESMUS0S, med tillägget Vänersborg.

2. Anmälan till antagningsprov
När vi kallar dig till antagningsprov vill vi gärna veta lite om din bakgrund. Därför ber vi dig, förutom den vanliga ansökan, fylla i anmälan till antagningsprov (se nedan) och skicka den till oss senast den 1 februari.

Birger Sjöberggymnasiet
Gitte Marcusson
Box 217
462 23 Vänersborg

3. Inträdesprov till MUV
Vi kallar dig till antagningsprov efter det att du har skickat in din ansökan. Datumen år 2021 är 20-21 mars.

Förbered dig
Till antagningsprovet skall du förbereda två valfria stycken på ditt huvudinstrument. Vi ordnar ackompanjatör, men du kan även spela med egen ackompanjatör. Samtidigt med din ansökan skickar du pianonoterna till dina stycken till ovanstående postadress. Dessa returneras inte om du avstår från antagningsprovet.

Du kommer också få göra ett gehörsprov och får möjlighet att visa färdigheter på flera instrument/sång. Vi vill gärna ha ett kort samtal med dig också.

Lärare markerade med asterisk * är gästlärare.

Flöjt
Gitte Marcusson

Cello
Klara Skogqvist

Blockflöjt
Pia Brinkmann

Oboe
Anna Bornander

Klarinett
Tomas Johansson

Fagott
Susanna Heinebäck

Horn
Kristina Borg
Lisa Ford
Tomas Cederstrand

Saxofon
Per Lång

Trumpet
Gustav Melander
Paul Spjuth

Trombon
Ingmar Roos
Sixten Hay
Torbjörn Kroon

Tuba
Even Evensson

Violin
Pål Solbakk
Kristoffer Dolatko

Viola
Pål Solbakk

Violoncell
Harro Ruijsenaars
Patrik Harryson
Hampus Linderholm
Ernst Simon Glaser

Kontrabas
Jan Alm
Raymond Larsson

Gitarr
Per-Owe Solvelius
Christer Larsson

Bas
Per-Oscar Nilsson

Slagverk
Johannes Tärk
Roger Carlsson
Markus Leoson

Trummor
Anders Johansson

Piano
Anna Bornander
Anna Brolin

Orgel
Mattias Eklund
Johannes Landegren
Helene Mossberg

Dragspel
Stefan Wenerklang

Sång
Eva Malmgren

Kammarmusik  
Gitte Marcusson
Pål Solbakk
Tomas Johansson
Viktor Stener
Eva Malmgren
Anna Brolin
Kristoffer Dolatko

Flöjtensemble
Gitte Marcusson

Klarinettensemble
Tomas Johansson

Saxensemble
Per Lång

Brassensemble  
Sixten Hay

Jazzensemle
Magnus Enorsson

Blåsorkester
Jerker Johansson

Kammarorkester
Catarina Olsson

Symfoniorkester
Anna Bornander

Storband
Sixten Hay

Ackompanjemang, instudering
Viktor Stener

Kör
Lena Arlid Frennberg

Gehör -och musiklärare
Stefan Andersson
Lena Arlid Frennberg

Dirigering
Finn Rosengren
Ulrich Kaatz

Ergonomi
Gitte Marcusson

Vi erbjuder boende på Arena Hotell i Vänersborg, se infoblad nedan. Kontakta din hemkommun gällande inackorderingstillägg.

För din trivsel och trygghets skull har vi även elevstödjare som alltid finns där för att hjälpa dig när du är nyinflyttad i stan.

Du kan även till exempel kontakta Vänersborgsbostäder, för att få mer information. Här finner du en lista på samtliga hyresvärdar i Vänersborg.

 

Musikerutbildning Vänersborg erbjuder många spännande aktiviteter, utbildningar och kurser som till exempel blås- och stråkdagar. Vi samarbetar även med Musikakademin, Polstjärnepriset, YSA och YWA.

Du får träffa yrkesverksamma musiker och pedagoger med speciella kompetenser men även andra unga musiker med samma intressen. Vi samarbetar med Konserthuset i Göteborg, Göteborgs Wind Orchestra och Göteborgs Operan som alla erbjuder Praoplatser till elever som studerar på MUV.

Varje år tilldelas nio elever Stipendier från Kungliga Musikaliska Akademin och många av våra elever har blivit tilldelade Västsvenska Blåsmusikstipendiet.

 

 

Gustav Melander, trumpet, lärare Musikhögskolan Malmö och solotrumpet Malmö Symfoniorkester

Daniel Tengberg, cello, Musica Vitae

Elsa- Marie Fåglefeldt, trombon, Marinens musikkår, Karlskrona

Hugo Olsson, klarinett,  Marinens musikkår, Karlskrona

Lisa Chenevier, violin,   Master utbildningen vid Kungliga Musik Högskolan, Stockholm

Maja Korp, piano, studerar på Edsberg

Alexander Chojecki, violin, Barrat Due Musikinstitutt, Oslo och studerar nu vid The Buchmann-Mehta School of Music, Tel Aviv

Andreas Öberg, valthorn, Barratt Due Musikinstitutt, Oslo och Universität Mozarteum Salzburg

Benjamin Sandberg, slagverk, Musikhögskolan Göteborg

Gustav Wiklund, trombon, The Royal Danish Academy of Music

Jonathan Jennesjö, trumpet, Malmö Musikhögskola

Jacob Sandberg, trombon, The Royal Danish Academy of Music

Adrianna Arapinowicz, cello, Musikhögskolan Göteborg

Felix Brodén, slagverk, Royal College of Music, London

Emil Käck, trumpet, Musikhögskolan Malmö

Alma Olsson, violin,  Musikhögskolan Malmö

Andreas Hansson, dirigering, Norges Musikhögskola, Oslo

Anna-Lena Ohlwein, violin, KMH, Stockholm

Anton Hasselberg, orgel, Norges Musikhögskola,  Oslo

Astrid Lagg, flöjt, The Sibelius Academy University of the Arts Helsinki, Finland

Magnus Holmander, klarinett, vinnare av årets Kungliga konserthusstipendium ”uppcommer of the year”

Gustav Wetterbrandt, klarinett, Mastersprogrammet Kungliga Musik Högskolan

Carl-Johan Fåglefeldt, trumpet, University of North Texas

Milla Magnusson, cello,  New England Conservatory, Boston

Mattias Johansson, trombone.  Masterprogrammet Högskolan för Scen och Musik, Göteborg

Ellen Ivansson,  klarinett,   Masterprogrammet, New Jersey, USA

Jonna Järvitalo, flöjt, utbildad vid Royal College of Music, London

Martin Mårtensson, valthorn, Kongelige Musikkonservatoriet, København