Birger Sjöberggymnasiet

Internationalisering

På Birger Sjöberggymnasiet arbetar vi aktivt med olika internationaliseringsprojekt.

Under många år har det pågått ett internationaliseringsarbete på Birger Sjöberggymnasiet, allt från vänortssamarbete, utbytesprojekt, APL utomlands till fortbildning av personal som gått kurser och jobbskuggat kollegor från andra länder. Skolan har genom sina internationella samarbeten byggt upp ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

🔹 Vi är en certifierad ambassadörsskola för EU och har även en utbildad Skolambassadör för EU. Varje år uppmärksammar vi EU-dagen, som arrangeras av våra juniorambassadörer och internationella språkdagen.

🔹 Birger Sjöberggymnasiet har under många år även deltagit i Euroscola, ett projekt som startades av EU-parlamentet och som ger elever från alla EU:s medlemsstater möjlighet, att för en dag prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg.

🔹 Vi har deltagit med många projekt i Erasmus+ programmen, som projektpartners och projektägare, skickat personal på jobbskuggning och på kurser runt om i Europa.

🔹Atlasprogrammen, Atlas partnerskap, Atlas praktik och Atlas planering använder vi oss av varje år i olika projekt. Våra språkelever får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper genom att få vara med på språkresor, som lärarna i moderna språk anordnar.

🔹 Vi är värdskola för kollegor från andra länder som vill jobbskugga hos oss och har utbytesstudenter som deltar i ordinarie undervisning.