Kunskapsförbundet Väst

Kvalitet och utveckling

I Kunskapsförbundet vill vi hela tiden utveckla och förbättra.

Vår målsättning är att alla elever ska nå alla mål i sin utbildning och därutöver bli så mycket de kan. Vi vill dessutom ge alla elever lika goda förutsättningar att lyckas oavsett vem de är, vilken utbildning de går och vilka omständigheter de är i. För att nå dit behöver vi hela tiden utvecklas och förbättras. Skolutveckling ser vi därför som en ständigt pågående process som rör alla som jobbar i Kunskapsförbundet. Elevernas behov av lärande och utveckling måste hela tiden vara i centrum i vår lärprocess.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på olika nivåer i organisationen. Välkommen att höra av dig!

Läs omvärldsanalysen 2024-2026

Läs kvalitetsrapporten 2023