Kunskapsförbundet Väst

Direktion

Den politiska direktionen är förbundets styrelse.

Kunskapsförbundets politiska direktion består av 14 ledamöter och 14 ersättare från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Ledamöterna och ersättarna utses under en period som motsvarar ordinarie mandatperiod.

Kallelser, protokoll och sammanträdestider som tidigare har funnits på den här sidan hittar du numera här:
https://kunskapsforbundet.se/om-oss/var-digitala-anslagstavla/

PRESENTATION

Ledamöter och personliga ersättare i Kunskapsförbundets direktion är följande:

Ledamöter

Ersättare

Maud Bengtsson (S), ordförandeAnnelie Fredriksson (S)
Madelaine Karlsson (S), vice ordförandeJonathan Svensson (S)
Henrik Josten (M), 2:e vice ordförandeTor Wendel (M)
Magnus Ekström (KD)Gunnar Henriksson (L)
Benny Jonasson (S)Anneli Guilotte (S)
Göran Nilsson (SD)Jan Appelqvist Palmqvist (SD)
Lutz Rininsland (V)Stefan Kärvling (V)
Amanda Roos (S)Bo Carlsson (C)
Bengt Karlsson (S)Malin Stål (S)
Jonas Nilsson (S)Sabina Dharsani (S)
Lina Fryk Granat (V)Jens Jönsson (MP)
Angelica Lundgren Bielinski (M)Marie-Louise Coon (M)
Kent Almkvist (C)Bedros Cicek (KD)
Monica Tenberg (SD)Erland Larsson (SD)