Kunskapsförbundet Väst

Direktion

Den politiska direktionen är förbundets styrelse.

Kunskapsförbundets politiska direktion består av 14 ledamöter och 14 ersättare från Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Ledamöterna och ersättarna utses under en period som motsvarar ordinarie mandatperiod.

Kallelser, protokoll och sammanträdestider som tidigare har funnits på den här sidan hittar du numera här:
https://kunskapsforbundet.se/om-oss/var-digitala-anslagstavla/

PRESENTATION

Ledamöter och personliga ersättare i Kunskapsförbundets direktion är följande:

Ledamöter

Ersättare

Mikael Arvemark (C), ordförandeChrister Ahlén (S)
Madelaine Karlsson (S), vice ordförandeLena Eckerbom Wendel (M)
Maud Bengtsson (S), 2:e vice ordförandeKenneth Borgmalm (S)
Henrik Josten (M)Anna Gustafsson (SD)
Benny Jonasson (S)Robin Danielsson (M)
Vakant (SD)Johan Andersson (C)
Robin Skenhede (M)Peter Lénberg (V)
Elisabeth Johansson (KD)Tallat Abdel Mallak (S)
Lutz Rininsland (V)Jolanta Walkow (S)
Bengt Karlsson (S)Mattias Foldemark (V)
Annelie Fredriksson (S)Johannes Tjus (M)
Linn Sundgren (M)Thomas Lundström (M)
Hadil Keryo Gergy (KD)Tuulikki Hedlund (C)
Erland Larsson (SD)Wilma Stridh (SD)