Magnus Åbergsgymnasiet / Anpassad gymnasieskola

Hotell, restaurang och bageri

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Detta program är för dig som är intresserad av arbete inom restaurang, café, bageri, storhushåll, hotell eller liknande. Eleverna som väljer detta program får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri.

Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

OBS! Poängplanen som följer gäller för samtliga 4 årskurser.

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Yrkesämnen (teori/praktik) Köket, Estet
Tisdag: Caféverksamhet, Idrott, Yrkesämnen(teori/praktik) Köket
Torsdag: Kärnämnen, Idrott
Fredag: Yrkesämnen (teori/praktik) Köket

Att utveckla elevens kunskaper inom hotell/besöksnäringar, restaurang/matlagning och bageri/bakning samt färdigheter och förståelse för kundernas förväntningar på service och bemötande. Eleven skall även utveckla kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära samt specialkost.

Minst 22 veckors APL ingår där eleven skall ut på en eller flera arbetsplatser för att lära sig yrket, yrkeskulturen och yrkesgemenskapen. Utsedd handledare finns på arbetsplatsen.

Genomförs under sista läsåret där eleven visar sina kunskaper genom att utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet samt att eleven är förberedd för yrket.