Magnus Åbergsgymnasiet

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig, frivillig skolform, som erbjuder både nationella och individuella program.
Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är anpassad gymnasieskola flexibel, så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vi vill se en helhet genom samarbete inom våra program och kurser men också med övriga gymnasieskolan och elevernas praktikplatser ute i samhället. Du som elev hos oss får tid och möjlighet att utveckla dig i egen takt samtidigt som du träffar nya, spännande människor och känner framtidslust.

På Magnus Åbergsgymnasiet har vi fyra nationella program samt individuellt program.

Skoltider Individuella program 2024/2025
Måndag 8:15-15:00
Tisdag 8:15-14:00
Onsdag 8:15-14:00
Torsdag 8:15-15:00
Fredag 8:15-13:30

Skoltider Nationella program 2024/2025
Måndag 8:15-15:00
Tisdag 8:15-14:00
Onsdag 8:15-15:00
Torsdag 8:15-15:00
Fredag 8:15-13:30

Stängningsdagar

Så här ansöker du till Anpassad gymnasieskola

Från och med 2021 kommer ansökan till Anpassad gymnasieskola att gå genom antagningen Fyrbodal.

Programmet för administration, handel och
varuhantering
Programmet vänder sig till dig som är intresserad av arbetsuppgifter som förekommer till exempel inom affär, lager eller på kontor. Elever som väljer programmet får grundläggande yrkeskunskaper inom administration, handel och varuhantering. Under utbildningen får eleverna lära sig att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På programmet är ett antal kurser förlagda till arbetsplats utanför skolan.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
De programfördjupande kurserna inom detta program är bland annat inriktade mot fastighetsskötsel och underhåll inomhus och utomhus.
Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Programmet för hotell, restaurang och bageri
Elever som väljer detta program får grundläggande yrkeskunskaper inom restaurangbranschen, bageri, matlagning och näringslära.

Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta inom till exempel restaurang, storhushåll, hotell eller café. Eleverna lär sig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Programmet för hälsa, vård och omsorg
Eleverna som väljer detta program får grundläggande kunskaper i service och omsorg inom barnomsorg- och vårdsektorn.

Genom programfördjupningen får eleverna också grundläggande yrkeskunskaper för att arbeta inom förskola, omsorg eller med kost och hälsa. Eleverna lär sig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. På det individuella programmet läser man inte kurser utan följande ämnesområden:
– Estetisk verksamhet
– Hem – och konsumentkunskap
– Idrott och hälsa
– Natur och miljö
– Individ och samhälle
– Språk och kommunikation

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan, som beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevernas kunskaper utifrån krav på grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen/kurser från nationella program och ämnesområden. Rektorn bestämmer vad man kan kombinera.