Magnus Åbergsgymnasiet / Anpassad gymnasieskola

Hälsa, vård och omsorg

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Eleverna får grundläggande kunskaper i service och omsorg inom barnomsorg- och vårdsektorn.

Genom vårt val av kurser inom programfördjupningen får eleverna också grundläggande kunskaper som kan leda till olika arbeten inom förskolan.

Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med till exempel kost och hälsa, omsorgsarbete och vård. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Poängplanen löper över samtliga 4 årskurser.

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Vård & Omsorg, Människan, Service & bemötande, Människokroppen
Tisdag: estetisk verksamhet, Vård & omsorg, Individuellt val
Onsdag: Kärnämne, Idrott, Hälsa
Torsdag: Kärnämne, Idrott
Fredag: Matlagning/ lokalvård/ Barnet i förskolan

Att utveckla elevens färdigheter och kunskaper inom hälsa, vård och omsorg till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag. Elevens ska även utveckla kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor, utveckling, hälsofrämjande arbete samt förmågan att kommunicera och möta människor med ett demokratiskt och etiskt förhållningssätt. Centralt i utbildningen är helhetssynen på människan, allas lika värde och mänskliga rättigheter.

Minst 22 veckors APL ingår där eleven skall ut på en eller flera arbetsplatser för att lära sig yrket, yrkeskulturen och yrkesgemenskapen. Utsedd handledare finns på arbetsplatsen.

Genomförs under sista läsåret där eleven visar sina kunskaper genom att utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet samt att eleven är förberedd för yrket.