Magnus Åbergsgymnasiet / Övriga utbildningar

Na­tio­nell id­rotts­ut­bild­ning (NIU)

På Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet har du möjlighet att välja till specialidrott inom antingen badminton eller fotboll till din utbildning.

Har du en idrott du brinner för som du skulle vilja satsa på? Nationell Idrottsutbildning (NIU) gör det möjligt för dig som idrottar att utveckla dina kunskaper och färdigheter kring idrotten under din gymnasietid, och få en livsstil anpassad till din idrott. På Magnus Åbergsgymnasiet erbjuder vi nationell idrottsutbildning i fotboll och badminton.

Kombinera med ett gymnasieprogram

Genom NIU kan du addera fler timmar idrott till din studieplan. Idrottsutbildningen kan väljas till samtliga nationella gymnasieutbildningar.

Kurserna omfattar 400 poäng och placeras på det individuella valet samt programfördjupningen. Observera att du får olika påverkan på studieplanen beroende på vilket gymnasieprogram du väljer att kombinera NIU med. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om vad NIU innebär för din studieplan.

Innehållet på vår Nationella Elitidrottsutbildning (NIU) i fotboll kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: fotbollsteknik, spel, taktik och regler samt fysiska och mentala träningsprogram anpassade för dig. Du får även lära dig att planera och genomföra träningspass för dina klasskamrater. Genom kurserna Idrottsspecialisering 1,2 och 3, Träningslära för elitidrott 1 som alla ingår i ämnet Specialidrott, läser du garanterat 400 poäng. Detta ger dig en mycket bra grund för att komma närmare dina mål inom fotbollen. Träning och teori sker på dagtid vid tre tillfällen per vecka och leds av våra lärare.

Vi har 22 platser per läsår och urval sker bland annat utifrån dina fotbollsmeriter, referenser och genom provträning. Du läser NIU inom ramen för ett nationellt program, vilket betyder att du söker till både ett vanligt gymnasieprogram och nationellt godkänd idrottsutbildning. Hör med din SYV för mer information, poängplaner och hur du söker.

Information om ansökan och antagning

Antagningsträningar kommer att äga rum tisdag 5/12, onsdag 6/12 och onsdag 13/12 klockan 9.00-10.30 på Edsborgs idrottsplats i Trollhättan. Du kommer efter din ansökan att bli kallad till två av dessa tillfällen via mail (som du uppgett i din ansökan). I mailet finns också mer utförlig information kring antagningsträningarna. 👍

Vi kommer också att ha digital information kring innehållet i vår NIU fotbollsutbildning i januari 2024. Länk till detta kommer att skickas ut till dig som sökt (till den mail du uppgett i din ansökan) under vecka 51. Mötet äger rum tisdagen den 9 januari 2024 klockan 13.00. Vi hörs och ses!

Här gör du din ansökan för NIU – fotboll inför läsåret 2024/2025
Ansökan öppnas den 1 september och sista anmälningsdag är den 1 december 2023.


Christer Larsson
Legitimerad lärare i specialidrott 

0520-52 57 46, 0702-12 17 64
christer.larsson@kunskapsforbundet.se

 • Legitimerad lärare
 • Svenska fotbollsförbundet UEFA ELITE YOUTH A DIPLOM
 • Instruktör i fotboll på Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet sedan hösten 2005
 • Tränare på seniornivå sedan 1991
 • Instruktör, ansvarar för planering, organisation och material. Kontaktperson mellan förening, skola, hem och spelare. Ansvarar för den praktiska fotbollsträningen och dess upplägg.
 • Samordnare av och kontakt för NIU – fotboll.
 • Legitimerad lärare i Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering samt specialidrott.

Fredrik Bengtsson
Legitimerad lärare i specialidrott 
0520-52 57 46, 0765-260620
fredrik.bengtsson@kunskapsforbundet.se

 • Svenska Fotbollsförbundet UEFA Advanced Level
 • Certifierad inom Fysträning och Idrottsskador
 • Instruktör på Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet sedan 2018
 • Är Distriktsförbundskapten i Västergötlands Fotbollförbund
 • Varit Akademiansvarig i FC Trollhättan
 • Seniortränare sedan 2002
 • Utbildat ungdoms- och seniortränare i Västergötlands Fotbollförbunds regi

Innehållet på vår Nationella Elitidrottsutbildning (NIU) i badminton ger dig förutsättningar att utvecklas fysiskt, mentalt och tekniskt. Utbildningen ska ses som ett komplement till din ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet. Innehållet på vår Nationella Elitidrottsutbildning (NIU) i badminton kommer att göra dig väl förberedd fysiskt, mentalt, tekniskt och taktiskt för din egen tränings- och tävlingsverksamhet. Du utbildas i och får en fördjupning i bland annat: spel, taktik och regler samt fysiska och mentala träningsprogram anpassade för dig. Du får även lära dig att planera och genomföra träningspass för dina klasskamrater. Genom kurserna Idrottsspecialisering 1,2 och 3, Träningslära för elitidrott 1 som alla ingår i ämnet Specialidrott, läser du garanterat 400 poäng. Kurserna ligger på det individuella valet 200 p och 200 p inom programfördjupningen. Detta ger dig en mycket bra grund för att komma närmare dina mål som badmintonspelare. Träning och teori sker på dagtid vid tre tillfällen per vecka och leds av våra lärare.

Vi har 4 platser per läsår och urval sker bland annat utifrån dina badmintonmeriter, referenser och genom provträning. Du läser NIU inom ramen för ett nationellt program, vilket betyder att du söker till både ett vanligt gymnasieprogram och nationellt godkänd idrottsutbildning. Hör med din SYV för mer information, poängplaner och hur du söker.
Sista ansökningsdag är den 1 december 2023.

Instruktör
Jens Olsson
0709- 65 52 55

 • OS i Barcelona 1992 som deltagare
 • OS i Atlanta 1996 som deltagare
 • OS i Aten 2004 som förbundskapten
 • Ungdoms – OS i Singapore som ledare
 • Förbundskapten 2002-2004
 • Tränare på seniornivå sedan 2000
 • Instruktör, ansvarar för planering, organisation och material. Kontaktperson mellan förening, skola, hem och spelare. Ansvarar för den praktiska badmintonträningen och dess upplägg.

Ansökan görs via Svenska Badmintonförbundet.
Läs mer och ansök här.