Magnus Åbergsgymnasiet

Internationalisering

Vi ger dig möjlighet att bli så mycket du kan i ett globalt samhälle genom olika internationella samarbeten!

Under många år har det pågått ett internationaliseringsarbete på Magnus Åbergsgymnasiet, allt från vänortssamarbete, utbytesprojekt, APL utomlands till fortbildning av personal som gått kurser och jobbskuggat kollegor från andra länder. Skolan har genom sina internationella samarbeten byggt upp ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

🔸 Skolan är en certifierad ambassadörsskola för EU och har även en utbildad Skolambassadör för EU. Varje år uppmärksammar vi EU-dagen, som arrangeras av våra juniorambassadörer och internationella språkdagen. Vi är även en Amnestyskola, som arbetar för att öka elevers kunskaper och mod att stå upp för sig själva och andra.

🔸 Magnus Åbergsgymnasiet har under många år även deltagit i Euroscola, ett projekt som startades av EU-parlamentet och som ger elever från alla EU:s medlemsstater möjlighet, att för en dag prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg.

🔸 Vi har deltagit i projekt inom Erasmus+ programmen, som projektpartners och projektägare, skickat personal på jobbskuggning, kurser och elever på praktik runt om i Europa.

🔸 Skolans elever genomför varje år utlandspraktik inom Atlas praktik, runt om i världen. Vi har även skickat yrkeselever på praktik och lärare på jobbskuggning inom Nordplus junior programmet, Norge, Finland och Estland.

🔸 Våra språkelever får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper genom att delta i språkresor, som lärarna i moderna språk anordnar. Elever från Samhällsprogrammet deltar i FN-rollspel anordnat av vår partnerskola i Gorzów, Polen.

🔸 Vi är värdskola för kollegor från andra länder som vill jobbskugga hos oss och har utbytesstudenter som deltar i ordinarie undervisning.