Magnus Åbergsgymnasiet

Läsårstider och studenten

Här publicerar vi löpande information om läsårstider och studenten.

Läsårstider 2022/2023

Vårterminen 2023: 16/1-9/6

Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15
Klämdagar: 19/5, 5/6

Studenten 9 juni ✨🎉

Följande program gäller för skolans nationella program (ej gymnasiesärskolan) den 9 juni 2023:

Fotografering i idrottshallen enligt separat schema.

09.00              Skolan öppnar och vi använder huvudentrén denna dag. Samling för studenterna med mentorer i klassrum. Vid denna samling bjuder skolan studenterna på mingelmat.

10.45- 11.30      Högtidsstund med tal, musik och mösspåtagning i aulan.

11.40                 Uppställning i entréhallen klassvis enligt schema.

11.45                 Klasserna ropas upp och klasserna springer ut i lottad ordning.

12.20                Klassvis uppställning i studenttåget efter musikkår, fanbärare, rektorer och lärare. Avmarsch till fallområdet. Anhöriga som vill delta går sist i tåget. Skoldagen avslutas i samband med studenttåget.

Anvisning för anhörigas placering – Magnus Åbergsgymnasiets parkering

grafisk bild över Magnus Åbergsgymnasiets parkering
SamhällsvetenskapsprogrammetGul markering
EkonomiprogrammetGrön markering
Bygg- och anläggningsprogrammet Orange markering
Estetiska programmet        Blå markering
Hotell- och turismprogrammet      Blå markering
Handels- och administrationsprogrammet        Röd markering
Restaurang- och livsmedelsprogrammetRöd markering

Välkommen till hösten – läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

Måndag 21/8 – onsdag 20/12

Höstlov: Vecka 44

Vårterminen 2024 

Måndag 8/1 – fredag 14/6

Sportlov: Vecka 8

Påsklov: Vecka 14

Klämdagar: 10/5, 7/6


Skolledningen på Magnus Åbergsgymnasiet  infomag@kunskapsforbundet.se