Magnus Åbergsgymnasiet

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

Välkommen till korttidstillsyn på Magnus Åbergsgymnasiet!

Korttidstillsyn är en LSS-verksamhet som erbjuds i samband med skolgång till barn över 12 år med funktionsnedsättning som har föräldrar/vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

  • Korttidstillsyn innan skoldagen börjar: Eleverna har möjlighet att äta frukost och få en lugn start innan skoldagen drar igång.
  • Korttidstillsyn efter skoldagen, under studiedagar samt på lov: Ge eleverna avkoppling, gemenskap och aktiviteter.

Läs mer här: Om korttidstillsyn hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) här.

Om vår verksamhet

Korttidstillsynen finns på Magnus Åbergsgymnasiet i direkt anslutning till Anpassad gymnasieskola. Korttidstillsynen består av ett större fritidsrum och lugnare avdelningar om man är i behov av det. Vi har tillgång till musiksal, film/spelrum, kök och ibland idrottshall mm.

Personalen som arbetar på korttidstillsynen består av samma grupp elevassistenter och stödpedagoger som är med eleverna under skoldagen. Alla ungdomar är delaktiga i att upprätta sina genomförandeplaner där de själva är delaktiga i att berätta vad de vill göra och bestämma vilket stöd de behöver när de är här.

  • Kostnad: Kostnaden för insatsen är 150 kr per månad. Det tillkommer en kostnad på 65 kr per lovdag. Taxi på lov och studiedagar kostar 310 kr per tillfälle (helt lov eller per månad på sommaren).
  • Kontakt: Telefon till korttidstillsyn (utanför skoltid): 0520- 52 57 09

Så här ansöker du

Kontakta biträdande rektor på Anpassad gymnasieskola om du är intresserad av att ansöka om en plats. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Hur du går vidare med din ansökan beror på vilken kommun du tillhör.

Kontaktuppgifter för din ansökan

Biträdande rektor, ansvarig för korttidstillsyn
Katarina Hultstrand, 0520-525750, katarina.hultstrand@kunskapsforbundet.se

Rektor Anpassad gymnasieskola
Britt-Marie Johansson, 0520-524616, britt-marie.johansson@kunskapsforbundet.se