Magnus Åbergsgymnasiet

EU-ambassadörsskola och Amnesty skola

På Magnus Åbergsgymnasiet har vi mänskliga rättigheter och demokrati i fokus. Som EU-ambassadörskola och Amnesty skola arbetar vi aktivt med dessa frågor.

Vad innebär det det att vara en av Europaparlamentets ambassadörsskolor?

Syftet med EU-ambassadörsprogrammet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet Europaparlamentet. Det handlar inte bara om att lära om EU utan också att ge dem erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det.

Elever som har slutfört ambassadörsskoleprogrammet vet vilka möjligheter deras europeiska medborgarskap erbjuder och är medvetna om Europaparlamentets roll i det europeiska beslutsfattandet. Ungdomar kommer att bli medvetna om sina handlingsmöjligheter och bland annat förstå vikten av att rösta i valet till Europaparlamentet 2019.

På Magnus Åbersgymnasiet har vi EU-ambassadörer som har ett särskilt uppdrag att driva EU-aktiviteter på skolan och informera andra elever om grundtankarna med den europeiska parlamentariska demokratin. Ambassadörsrollen finns i två steg: junior och senior.

Läs mer om EU-ambassadörskolor här 

Vad innebär det att vara en Amnesty skola?

Alla har rätt till kunskap om sina egna och andras rättigheter. Därför samarbetar Mangus Åbergsgymnasiet med Amnesty. Amnesty stödjer skolan i arbetet med att främja en skolkultur där mänskliga rättigheter står i fokus och skolan får en tydlig internationell profil. En “Skola för mänskliga rättigheter” arbetar efter Amnestys modell som utgår från både internationella konventioner och den svenska skolans styrdokument. Modellen består av fyra delar och utgör ett stöd i skolans värdegrundarbete och stärker skolans internationella profil.

Läs mer om Amnestys arbete här