Magnus Åbergsgymnasiet / Utbildning

Samhälle, natur och språk

Anpassad gymnasieskola är en fyraåring utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

På programinriktningen Samhälle, natur och språk får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen. Du får fundera på och reflektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller. Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag. På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön. Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och om miljöfrågor. Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.
Du kommer också att skriva egna texter och du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Du tränar på och använder kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön. Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och om miljöfrågor. Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.

Minst 22 veckors APL ingår där eleven ska ut på en eller flera arbetsplatser för att lära sig yrket, yrkeskulturen och yrkesgemenskapen. Utsedd handledare finns på arbetsplatsen.

Under sista läsåret ska eleven genomföra ett arbete som ska visa att eleven är förberedd för yrkeslivet inom programmets område. Arbetet ska innehålla ett urval av arbetsuppgifter inom ett avgränsat yrkesområde och anpassas efter elevens förutsättningar. Arbetet kan genomföras individuellt eller i grupp och kan redovisas på flera olika sätt.