Magnus Åbergsgymnasiet / Anpassad gymnasieskola

Individuella programmet

Anpassad gymnasieskola fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. På de individuella programmen läser man inte kurser utan följande ämnesområden:

– Estetisk verksamhet
– Hem- och konsumentkunskap
– Idrott och hälsa
– Natur och miljö
– Individ och samhälle
– Språk och kommunikation

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan, som beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevernas kunskaper utifrån krav på grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen/kurser från nationella program och ämnesområden. Rektorn bestämmer vad man kan kombinera.

Hur ser en vanlig vecka ut:
Måndag: Individanpassad undervisning
Tisdag: Individanpassad undervisning
Onsdag: Individanpassad undervisning
Torsdag: Caféverksamhet
Fredag: Individanpassad undervisning

Individuella program i anpassad gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Om det bedöms att det är bra för eleven med praktik kan rektor besluta detta.