Magnus Åbergsgymnasiet

Studie- och yrkesvägledning

Magnus Åbergsgymnasiet har flera studie- och yrkesvägledare som du kan kontakta för vägledning kring frågor om de olika gymnasieprogrammen och deras kurser.

Studie- och yrkesvägledare ansvarar för studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan genom att:

  • delta i skolans arbete med att stärka elevernas självkännedom så att de kan fatta väl underbyggda beslut om framtida studier och arbetsliv utifrån sina egna förutsättningar
  • ha kvalificerade individuella vägledningssamtal och ge information i klasser, grupper och enskilt
  • ge informationsstöd till övrig personal vad gäller skola, studier och arbetsliv
  • ge medicinsk studie- och yrkesvägledning i samarbete med skolhälsovården
  • samverka med andra skolformer, utbildningsföretag, arbetsförmedling och förvaltningar

Elever som vill byta program eller avbryta studierna ska alltid kontakta studie- och yrkesvägledaren. Vårdnadshavare och elever är utöver det alltid välkomna att boka personliga samtal med studie- och yrkesvägledaren.