Magnus Åbergsgymnasiet

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan behöver vårdnadshavare kontakta skolan senast kl 12:00 samma dag som frånvaro sker.

I första hand via appen

I första hand görs sjukanmälan via Skola24 (app eller webbsida).

Sjukanmäl genom att ringa

För att sjukanmäla elev, ring: 0515-869 39


För sjukanmälan av elever på Anpassad gymnasieskola gäller följande telefonnummer:

Individuella programmen
Telefon: 0520 – 52 57 44

Nationella programmen
Telefon: 0520 – 52 57 59


Sjukanmälan bör göras innan klockan 08.00 för respektive program. Om sjukanmälan kommer in senare registreras frånvaron först nästkommande dag.