Kunskapsförbundet Väst

Årsredovisning

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om Kunskapsförbundets verksamhet under det föregående verksamhetsåret och om förbundets ekonomiska ställning.