Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Gymnasiala kurser

Vuxenutbildning på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolans utbildningar. Som vuxenstuderande läser du kurser med färre undervisningstimmar. Det innebär att den vuxenstuderande själv måste ta ett större ansvar för sina studier.

Lärare på Vuxenutbildningen

Gymnasial vuxenutbildning, Komvux, kan du läsa på dagtid, kvällstid eller flex. Du väljer de kurser du vill läsa och får då ett individuellt schema.

Här hittar du alla kurser som går att söka

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform.
Du får läsa på gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år man fyller 20. I vissa fall kan man vara yngre än 20 år.

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogodgöra sig utbildningen.

Läs om utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux här

De gymnasiegemensamma ämnena ger en god baskunskap som du har nytta av såväl inför fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet. Ämnena ger behörighet till flera av högskolans utbildningar. Varje ämne är uppdelad i flera kurser.

Engelska
Historia
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk

Ansökningsperioder på Vuxenutbildningen

I aktuell utbildningskatalog eller i Webbansökan ser du utbudet av valbara kurser inför nästa studieperiod.  Under ansökningsperioder hittar du kursutbudet här.


Ämnen och kurser

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om ämnen och kurser. Sök på det ämne/kurs som du är intresserad av för att läsa mer. Du hittar sidan här.