Vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen vänder sig till vuxna som är folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg.

Välkommen till oss för vägledning och information inför studie- och yrkesval. Vi kan vägleda dig inom: 

  • Antagning och behörighetsfrågor
  • Individuell studieplanering
  • Studieekonomi 
  • Yrke och arbetsmarknad

Har du ett mål med dina studier?

Det känns oftast mer motiverande att studera som vuxen om det finns ett mål med studierna. För att nå ditt studiemål på bästa sätt bör du ha en studieplan för dina studier. Ditt studiemål kan mycket väl ändras under studiernas gång av olika skäl. Då behöver du också ändra i din studieplan så att du inte missar något behörighetsämne etc.

Har du inte målsättningen och/eller studieplanen klar är du välkommen att boka tid hos någon av studievägledarna för att diskutera fram en studieplan. Vi finns på våning 2 i Vänerparken 5, Vänersborg. Gå in genom huvudentrén och ta sedan vänster så hittar du till oss. 

Välkommen att kontakta oss!

Telefontider | 0520 – 52 41 31

  • Måndagar 10:00 – 12:00
  • Torsdagar 10:00 – 12:00

Drop-in | Vänerparken 5, Vänersborg

  • Tisdagar 10:00 – 12:00
  • Onsdagar 13:00 – 15:00

Här bokar du tid för ett längre vägledningssamtal med studie-och yrkesvägledare. Samtal kan erbjudas på plats, telefon eller som videomöte.

Fyll i kontaktformuläret om du behöver komma i kontakt med Studie- och yrkesvägledningen.

Beskriv din fråga kortfattat så återkommer vi till dig så fort vi kan med svar. Vi ber om förståelse för att svar kan dröja någon dag extra vid perioder av hög belastning som antagningsperioder och helgdagar.

Ansökan om gymnasieexamen och slutbetyg

Du som önskar ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen måste själv ta kontakt och meddela i god tid den studievägledare som gjort din planering.

Efter dina studier på vuxenutbildningen skickar administrationen dina betyg till betygsdatabasen. Har du sökt högskola och universitet kommer antagning.se hämta betygen där, du behöver inte själv skicka in några betygshandlingar från vuxenutbildningen.

Har du sökt yrkeshögskola ska du själv skicka in dina betyg och meriter.

Möjlighet att ta ut ett slutbetyg förlängt till 1 juli 2025

Fram till och med den 1 juli 2025 är det möjligt för vissa att få ut sitt Slutbetyg innefattande 2 350 gymnasiepoäng. Tag kontakt med studievägledningen för information om det berör dig. Läs mer här.

2 juli 2025 skärps kraven för sökande som behöver komplettera för grundläggande behörighet

Sökande som redan har grundläggande behörighet berörs inte.

För sökande med slutbetyg/avgångsbetyg som behöver komplettera för grundläggande behörighet efter den 2 juli 2025 krävs kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande kraven för sökande med examen. Det innebär att sökande som kompletterar ska har godkända betyg (eller motsvarande) i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt i matematik 1 a-c. I svenska och engelska behöver sökande inte styrka med betyg i Svenska 1 och 2 eller i Engelska 5.

Sökande som redan uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt äldre regler berörs inte. De skärpta kraven gäller endast för dem som saknar grundläggande behörighet i sitt slut- eller avgångsbetyg.

Gymnasieexamen

Högskoleförberedande examen, 2400 gymnasiepoäng och Yrkesexamen, 2400 gymnasiepoäng

För att kunna bli antagen till högskola och universitet måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Genom en högskoleförberedande examen uppnår du den grundläggande behörigheten.

Du uppnår även den grundläggande behörigheten genom en yrkesexamen med godkänt betyg (lägst betyg E) i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6. Du kan komplettera i efterhand på vuxenutbildningen.

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för en studieplanering.

Slutbetyg

Du som läser mot ett slutbetyg. Tänk på att ett slutbetyg endast kan utfärdas tom. 1 juli 2025

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för en studieplanering.