Vuxenutbildningen / Övriga verksamheter

Prövning för betyg

En prövning är en bedömning av dina kunskaper inom ett specifikt ämne/kurs. Bedömningen av en prövning utgår från kunskapskraven i ämnet/kursen och resulterar i ett betyg. Du kan göra prövning i SFI, i kurser på grundläggande- och på gymnasienivå inom Vuxenutbildningen.

Hur går en prövning till?

Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment.

Det är skolan som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Du kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

I laborationsämnen som fysik, kemi, biologi och naturkunskap krävs att du har ett skriftligt intyg som visar att du gjort alla laborationer som ingår i kurserna eller att du gör laborationerna med de elever som studerar dessa ämnen på dagtid.

 • För prövning i yrkeskurser, t ex vård och omsorg, kan praktiska moment ingå.
 • Vid prövningstillfället ska du uppvisa giltig ID-handling för läraren
 • Prövning kan genomföras under förutsättning att det finns utrymme i lärarnas tjänster.

Känner du dig osäker på om du har förutsättningar att läsa på egen hand kan det vara bättre att du söker till och deltar i undervisningen i en kurs.

*Prövning ger inte rätt till CSN stöd

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du antingen skriver ut själv här från hemsidan eller hämtar vid skolans expedition i Vänersborg.

Du hittar blanketten för ”Ansökan om prövning för betyg” här

Viktiga datum:

För prövning av kurser på grundläggande eller gymnasial nivå ska din ansökan vara inlämnad senast:

 • 1 september för höstens studieperiod
 • 1 februari för vårens studieperiod

Besked och information om prövning skickas till dig via mejl. Handläggningstiden efter sista ansökningsdag är ca 3 veckor.

För dig som ansöker om prövning på grund eller gymnasienivå och blir erbjuden möjlighet att genomföra prövningen gäller följande:

 • Du ska kontakta anvisad lärare via mejl. Ett sista datum för detta finns angivet i mejlet du får av Vuxenutbildningen. Om du inte kontaktar läraren innan det datumet tolkar vi detta som ett återbud (att du inte längre är intresserad av att göra prövning)

Prövning SFI

Det är löpande intag för prövning SFI. Varje studieperiod/termin (höst och vår) har tre tillfällen med möjlighet att göra en prövning i SFI.

Du anmäler dig till prövning så här

Lämna in din ifyllda blankett – du kan göra så här:

 • e-post: infovuxkfv@kunskapsforbundet.se
 • Posta din ansökan: Vuxenutbildningen, Box 317, 462 24 Vänersborg
 • Lämna blanketten i receptionen hos Vuxenutbildningen på Vänerparken 5

 

Du får besked om prövning så här

Om du blir antagen till att göra en prövning kommer skolan/Vuxenutbildningen att meddela dig ett datum och tid för prövning via den e-post som du meddelat (håll koll på din skräppost ifall ditt mail hamnar där). Saknar vi din e-post skickas ditt besked via brev.

För att få göra en prövning inom kommunal vuxenutbildning ska du vara bosatt i Sverige.

Du får göra prövning inom vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du har ett examensbevis eller ett studiebevis från en gymnasieutbildning.

Du som är under 20 år och inte har ett examensbevis eller ett studiebevis hänvisas till gymnasieskolan.

Du har en möjlighet att ansöka om prövning i de kurser som finns hos Vuxenutbildningen Trollhättan/Vänersborg, men även i andra kurser som finns i gymnasieskolorna inom Kunskapsförbundet.

Du kan beviljas prövning i högst två kurser per studieperiod.

Du kan pröva för att höja betyg i en kurs som du redan har betyg i. Du kan också göra en prövning för betyg i en kurs du saknar betyg i.

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.

Om du blir anvisad att betala för prövning så ska du inom 10 dagar uppvisa att du har betalat från och med det datum du får beskedet via mejl.

 • Du ska bevisa betalning genom kontoutdrag digitalt via mejl till: infovuxkfv@kunskapsforbundet.se
 • Det går också bra att visa upp kontoutdrag i receptionen, Vuxenutbildningen Vänersborg

Betald avgift återbetalas inte.

Prövningen är avgiftsfri för dig som:

 • För dig som har betyget F i en kurs på gymnasial eller grundläggande nivå som du ska pröva i och studerar andra kurser på vuxenutbildningen vid prövningstillfället. Du måste uppfylla båda villkoren för att få avgiftsfri prövning. Kontroll görs i samband med antagning till prövningen.
 • För dig som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning och inte har nått upp till nivån för betyget E.

Prövning ska genomföras och bli betygsatt under innevarande studieperiod