Vuxenutbildningen / Övriga verksamheter

Företagsanpassad utbildning

Hittar du rätt kompetens? Nyckeln är företagsanpassad utbildning.

Företagsanpassad utbildning

En företagsanpassad utbildning betyder att vi tillsammans tar fram en skräddarsydd och företagsanpassad utbildning som utgår från det kompetensbehov din personal och ditt företag har. Det kan gälla både utbildning av befintlig personal och rekrytering. Uppdraget kan omfatta enstaka kurstillfällen, seminarier, men även längre utbildningar. Utbildningen kan ske på Kunskapsförbundet, på företaget eller helt/delvis på distans.

Så här enkelt är det!

Tveka inte! Kontakta oss när du behöver skräddarsy en flexibel utbildningsinsats utifrån ditt kompetensförsörjningsbehov. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra det enkelt!

1. Behovsinventering

Kontakta Kunskapsförbundet angående ditt kompetensförsörjningsbehov. Tillsammans gör vi en behovsinventering. Vi identifierar vilket kompetens- och utbildningsbehov som finns hos ert företag för befintlig personal eller vid rekrytering.

2. Företags anpassat förslag

Kunskapsförbundet presenterar ett flexibelt förslag på kompetenshöjande åtgärder. Vi går igenom möjliga upplägg om innehåll, plats och tider. Tillsammans skräddarsyr vi ett kursupplägg som utformas för att helt passa ditt företags behov.

3. Gemensam marknadsföring

Om det finns behov av marknadsföring kan vi tillsammans marknadsföra utbildningspaket med jobb och utbildning.

Kompetensförsörjning är en utmaning som vi bäst möter tillsammans! På Kunskapsförbundet finns lärare, lokaler och utrustning samlat i tre gymnasieskolor, vuxenutbildning samt Yrkeshögskola. Utöver utbildning på plats är vi även vana vid utbildning på distans. Hos oss finns kunskap, kompetens och kapacitet för lyckade, effektiva och flexibla utbildningsinsatser anpassade efter olika behov.

Den snabba utvecklingen i samhället gör att det kontinuerligt ställs nya krav på kompetens och utbildning. Det är därför även en viktig uppgift att tillgodose det behov av kompetensutveckling som finns för ditt företag. Kompetens behöver ständigt utvecklas, både för konkurrenskraft och för de anställdas trivsel.

Kunskapsförbundet och Vuxenutbildningen kan hjälpa ditt företag med utbildningsinsatser anpassade just för ditt behov. Vi kan handplocka kurser från våra yrkesprogram eller teoretiska program för att skräddarsy en företagsanpassad utbildning med den kompetens som ni behöver för befintlig personal eller vid rekrytering.

Vi vet att tid är pengar och kan därför förlägga utbildningen flexibelt i tid och rum. Vi har egna funktionella och utrustade lokaler, men vi är inte främmande för distanslösningar och kan lika gärna komma till ert företag för utbildningsinsatser. Samtliga kurser som ges i form av företagsanpassad utbildning genomgår samma kvalitetsgranskning som vuxenutbildningens övriga kurser och utbildningar.

Vi hjälper dig gärna! Kontakta mig så börjar vi.

Jim Sandin

Utbildningskoordinator | Kompetensbehov

Telefon 0521-72 21 04