Vuxenutbildningen

Elevstöd

Elevstödteamet arbetar huvudsakligen förebyggande och hälsofrämjande. Vi arbetar både på gruppnivå och ger individuellt stöd.

Tillsammans med lärare kan studiehandledare, kurator eller specialpedagog underlätta studiesituationen så att du som studerar hos oss får möjlighet att bli så mycket du kan. Vårt arbete ska bidra till att alla elever når sina mål. Elevstödteamet samverkar med andra aktörer/myndigheter och deltar i nätverk för att kunna ge så många som möjligt av våra elever rätt stöd som kan vara hållbart även efter studietiden.

Om du klickar på någon av länkarna nedan får du veta mer om våra olika möjligheter till stöd. Du kan också kontakta oss genom att fylla i formuläret på den här sidan eller boka en tid för en telefonkontakt eller ett möte.

Kurator

Kurator kan stödja dig som vill undanröja sociala eller hälsorelaterade hinder för att på bästa sätt kunna slutföra dina studier.

Läs mer om hur kurator kan hjälpa och stödja dig här.

Specialpedagog

Tillsammans med specialpedagog har du möjlighet att utforska vad som kan underlätta dina studier.

Läs mer om hur specialpedagogen kan hjälpa och stödja dig här.

Studiehandledare

Studiehandledare arbetar för att du som är elev skall nå kunskapskraven.

Läs mer om hur studiehandledare kan hjälpa och stödja dig här.

Boka tid för samtal

Fyll i kontaktformuläret om du behöver komma i kontakt med kurator eller specialpedagog. Beskriv din fråga kortfattat så återkommer vi till dig så fort vi kan med svar.

Samtal kan ske på plats eller via telefon.

  • Du kan också maila oss dina frågor på: elevstodvux@kunskapsforbundet.se

Studiehallen

Studiehallen riktar sig till studerande som vill ha lite extra stöd utanför lektionstid. Du behöver endast ta med penna, papper, dator och eventuella uppgifter du fått från din lärare.

Mer information och schema för studiehallen hittar du här.

Digitala hjälpmedel

Som studerande på Vuxenutbildningen har du tillgång till några digitala hjälpmedel. Läs mer om dessa här.