Vuxenutbildningen

Goda exempel

Här kan du ta del av ett urval av utbildningar som Vuxenutbildningen utfört på uppdrag från företag, organisationer eller offentlig verksamhet.

Nytt land, nytt språk och nya planer på studier

Marina Chawitou kommer från Syrien och har bott i Sverige och Vargön i cirka ett och ett halvt år. I Syrien studerade hon och här hittade hon till SFI via familjecentralen Sirius. Nu har hon planer på nya studier inom Vuxenutbildningen med sikte på Högskolan. Du kan läsa mer om Marina här.

Gymnasielagselever och yrkespaket

I Vänersborg befann sig under hösten 2019 många ensamkommande, med anledning av Restad Gård som då var ett av Sveriges största asylboenden. I januari 2020 startade Kunskapsförbundet fyra yrkespaket för de ur målgruppen som beviljats tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige för att studera på gymnasienivå, enligt den så kallade ”nya gymnasielagen”.

Yrkespaketen hade inriktningarna hotell och restaurang, bygg, cnc och lokalvård. Ytterligare två yrkespaket startar i januari 2021 med inriktningarna lokalvård och lager/butik. Utbildningarnas längd varierar men vanligast är att utbildningen är 1-1,5 år.

Målet med utbildningen är att eleverna ska klara kurserna genom att delta aktivt under studietiden. Eleverna ska vara väl rustade att ta anställning direkt efter utbildning. Av de åtta elever som avslutade lokalvårdsutbildningen i maj 2020, var det fyra som erhöll tillsvidare anställningar inom 4 månader. Ytterligare elever är på väg ut i arbetslivet inför sommaren 2021.

Teoretiska kurser integreras med yrkeskurser som har mer praktiska inslag i så stor utsträckning som möjligt. I praktiken märks det genom att yrkesrelaterad matematik och svenska undervisas i bygglokalen, i cnc-verkstaden eller i metodköket. I Kunskapsförbundets yrkespaket ingår också orienteringskurs i Yrkessvenska i syfte att utveckla ett vardagligt och formellt yrkesspråk, kunskap om facktermer och informationssökning. Därför arbetar lärare i yrkespaketen i arbetslag. Arbetslagen och eleverna har dessutom tillgång till studiehandledare, kurator, socialpedagog, jobbcoacher och studie- och yrkesvägledare.