Vuxenutbildningen

Vad kan vi erbjuda dig

På Vuxenutbildningen finns kompetensmäklare som kan ge dig, i näringslivet eller offentlig verksamhet, stöd och hjälp att diskutera kompetensfrågor.

Rätt kompetensutveckling

Vi hjälper er att hitta rätt! Använd oss för inventering och analys för kompetensförsörjning på ert företag. Vi föreslår, mäklar, hjälper till med handlingsplan för aktiviteter och upplyser om utbildningar för er. Vi initierar, förmedlar kompetenshöjande åtgärder som utbildningar, kurser, uppdragsutbildningar, kontakt med utbildningsanordnare, ordnar seminarier, mötesträffar och föreläsningar för er. Du kan läsa mer om företagsanpassad utbildning här.

Lokal kompetensplattform

Vuxenutbildningen arbetar med att identifiera kompetens- och utbildningsbehov bland invånare, företag och organisationer i Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Detta arbete är en del i ett ständigt förbättringsarbete gällande utbildningsutbudet på Vuxenutbildningen. Vill du ta del av rapporter hittar du dessa här

EU-projekt på Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen deltar i olika EU-projekt inom kompetensförsörjning. Läs mer, om dessa projekt kan vara till nytta för ditt företag eller din organisation. Läs mer om samverkansprojekt här eller om internationalisering här.

Delta i nätverk och engagemang i kompetensfrågor

Vi förmedlar till våra nätverk, kanske vill du/ni medverka i något, komma i kontakt med likasinnade. Du/Ni kanske vill engagera er i kompetensfrågor, utbildning. Vi hjälper till att förmedla, du kanske har något du kan/vill delge, specialistkunskap eller någon erfarenhet.

 

 

Företagsanpassad utbildning
Om du behöver kompetensutveckla personal eller vid rekrytering kan Vuxenutbildningen erbjuda företagsanpassad utbildning som vi anpassar efter dina behov.

Ta emot elev/studerande
Att ta emot en elev/studerande är ett unikt tillfälle för ditt företag eller din organisation att ta del av en resurs med nya kunskaper och idéer. Läs mer om att ta emot en elev/studerande här.

Trainee för företag och organisationer
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som saknar erfarenhet av ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom yrket. Ett traineejobb innebär att en ung person ar­betar upp till halvtid hos dig samtidigt som han eller hon går en reguljär yrkesutbildning på minst 25 procent inom traineejobbets yr­kesområde.

Kontakta arbetsförmedlingen för mer information om traineejobb.