Vuxenutbildningen

Studieekonomi

Här kan du läsa mer om hur det fungerar med studieekonomi under din studietid.

Om du vill veta mer om studieekonomi är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen.

Du kan få studiehjälp fram till första halvåret du fyller 20 år om du läser heltid.

Ansökan behöver inte göras.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel om du uppfyller villkoren för detta. Ansökan måste göras. Studiemedel kan enbart sökas på www.csn.se

Med mobilt Bank-ID blir det enklare att söka studiemedel och du kan få ditt beslut snabbare.

CSN
Telefon: 0771-276 000
Telefontid: måndag – fredag 08.00-16.30