Vuxenutbildningen

Alkohol- och drogpolicy

Vuxenutbildningen har en alkohol- och drogpolicy som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol/droger.

 ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för studerande på Vuxenutbildningen

På Vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet Väst vill vi erbjuda alla studerande bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Vi har därför en tydlig alkohol- och drogpolicy som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och andra droger. Denna policy bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd för att förhindra missbruk.

Läs mer om alkohol- och drogpolicy på Vuxenutbildningen i dokumentet nedan.