Vuxenutbildningen

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Här kan du ta del av Vuxenutbildningens åtgärdsplan för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av elever & personal.

Inom vuxenutbildningen verkar vi för att förebygga och bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vårt mål är att varje individ ska känna trygghet och bli korrekt behandlad av personal och andra elever. Kränkningar ska rapporteras, åtgärdas, och dokumenteras.

Om du har ärenden som gäller planen mot kränkande behandling och diskriminering ska du kontakta vuxenutbildningens kurator.