Vuxenutbildningen

Tester för startnivå

Självskattning inför studier i matematik och engelska.

Bilder diagnostiska tester

Här nedan kan du hitta korta tester i matematik och engelska. Gör testet i lugn och ro och rätta det. Resultaten ligger inte till grund för behörighet eller antagning. Det är endast till för en självskattning.