Vuxenutbildningen

En vuxenutbildning i två städer

Välkommen till vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan. Vi arbetar för att kunna erbjuda utbildningar som passar just dig.

Under våren 2014 omorganiserades Vuxenutbildningen till ”En vuxenutbildning i två städer”. Vi är nu en Vuxenutbildning  i Vänersborg och Trollhättan.

Vuxenutbildningen kan erbjuda flera olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Med våra utbildningar vill vi ge vuxna både en andra och en annan chans.

Du kan läsa in grundskolan och gymnasiet, välja mellan olika fristående kurser, läsa svenska för invandrare, gå en gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning eller utbilda dig till ett yrke på eftergymnasial nivå på Yrkeshögskolan.

Hos oss kan du även få hjälp och stöd av Studie- och yrkesvägledning, bibliotek, kurator och IT-handledare.

Välkommen till oss på Vuxenutbildningen!

HÄR HITTAR DU:

  • Grundläggande Vuxenutbildning (Gruv)
  • Gymnasial nivå (GYvux)
  • Gymnasial yrkesutbildning (Yrkesvux, lärling & validering)
  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
  • Yrkeshögskola (YH)
  • Uppdragsutbildningar som finansieras av uppdragsgivaren

Ta reda på mer om våra utbildningar här: