Vuxenutbildningen

Webbansökan | Komvux

Vill du studera på Komvux i Trollhättan/Vänersborg? Under ansökningsperioder hittar du kursutbudet här.

Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemejl ifrån skolan när du har gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Ansökan sker genom att använda naturbruksförvaltingens VGR ansökningsportal Alvis: 1) När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. 2) Din hemkommun (komvux) ska på yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning. Mer viktig information om att ansöka till hundskötare hittar du här

Komvux hösten 2022 | Vill du ansöka – se här!

Sen ansökan Komvux: ansökan öppen 8 juli – 12 augusti samt 18 augusti – 31 augusti. Använd webbansökan Komvux för att ansöka.

Sökbara yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Lager och logistik (lärling): ansökan öppen 8 juli – 31 augusti. Använd webbansökan Komvux. Du kan läsa mer om utbildningen här.

Hundskötare (yrkesvux): ansökan öppen 1 augusti – 31 augusti. Använd extern ansökningsportal som du hittar ovan. Du kan läsa mer om utbildningen här.

Hej Kursutbud Komvux

I Vuxenutbildningens kursutbud hittar du fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå där du kan välja att studera på dagtid, kvällstid eller flexibla studier. Du hittar även yrkesutbildningar för vuxna.

Planerade starter 2022 inom Komvux | Grundläggande och gymnasial nivå

Planerade starter och ansökningsperioder för Komvux 2022 (med reservation för förändringar).

 • Mars: Ansökan öppen Vecka 7 – Vecka 10
 • Juni: Ansökan öppen Vecka 16 – Vecka 19
 • Augusti: Ansökan öppen Vecka 16 – Vecka 23
 • November: Ansökan öppen Vecka 38 – Vecka 42
 • Januari (2023): Ansökan öppen Vecka 44 – Vecka 48

Planerade starter 2022 inom Yrkeshögskolan (YH) | Eftergymnasial nivå

Utbildningarna måste beviljas av Myndigheten för Yrkeshögskolan och besked vilka utbildningar som får startas ges under januari.

 • Yrkeshögskolan (YH) ansökan öppen Vecka 7 – Vecka 15 (med reservation för förändringar).

Yrkesutbildningar i andra kommuner

Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg samarbetar kring yrkesutbildningar med vuxenutbildningarna i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. Du kan fritt söka gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i dessa kommuner. Se utbudet av yrkesutbildningar genom att använda länkarna nedan.

När du söker en yrkesutbildning ska du alltid använda utbildningsanordnarens ansökningshandling.
När du har fyllt i din ansökningshandling ska den lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dagtid: Kurserna är på schemalagda tider under dagtid mellan 08:00-17:00. Då träffar du din lärare tillsammans med de andra eleverna. Du förväntas att vara närvarande och aktivt delta på lektionerna. Den här studieformen passar dig som behöver ha undervisning på plats i skolan för att kunna klara dina studier eller om det var länge sedan du studerade.


Kvällstid: Kurserna är på schemalagda tider under kvällstid mellan 17:15-20:30. Du har lektionspass utlagda i ditt schema 1-2 dagar i veckan. Då träffar du din lärare tillsammans med de andra eleverna. Du förväntas att vara närvarande och aktivt delta på lektionerna. Den här studieformen passar dig som behöver ha undervisning på plats i skolan för att kunna klara dina studier eller om det var länge sedan du studerade.


Flexibla studier/FLEX: FLEX-kurs är för dig som har arbete eller av annan anledning inte kan närvara så ofta i skolan. För att ha förutsättning att klara flexibla studier så bör du ha god studievana och god datorvana. Tillgång till dator och internetuppkoppling är en annan förutsättning för att kunna studera i den här studieformen.

Du som läser på FLEX har lektionspass utlagda och vissa av dem är obligatoriska. Dina studier kommer att vara kopplade till kväll och/eller dag. Du har en dialog med din lärare om vilka pass du kan komma på utöver de obligatoriska.

När du läser en flexkurs är det extra viktigt att vara aktiv på våra digitala lärplattformar, Itslearning eller Google Classroom beroende av kurs. Du behöver också ha en tät kommunikation med din lärare. Prov gör du på plats i skolans lokaler.


Fjärrundervisning: Att studera med fjärrundervisning innebär att de flesta lektionerna kommer att ske på distans via mötesprogrammet Google Meet. Undervisningen leds av läraren under de angivna lektionstiderna, och du förväntas vara aktiv och delta i de genomgångar, diskussioner och övningar som sker då. Men du gör det på en egen plats via dator och Google Meet. Några obligatoriska lektioner kommer emellertid att ske på plats i skolan, bland annat prov samt laborationer när det förekommer.

 

Antagningsbesked kommer att skickas ut till dig på flera sätt:

 1. Först får du ett sms där det står att vi har skickat ett mejl till dig.
 2. Du får sedan ditt antagningsbesked till din mejladress. Titta både i din inkorg och i skräppost, ibland hamnar mejlen fel.
 3. Du får samma antagningsbesked i ett brev till din brevlåda som du fått till din mejl

*Du ansvarar själv för att du fyllt i rätt telefonnummer och mejl när du ansökte till oss


I ditt antagningsbesked kan du få olika beslut på de kurser du ansökt till:

 1. Antagen – du har fått plats på kursen
 2. Antagen u.f. (under förutsättning) – du kommer att få plats på kursen om du blir godkänd på den kurs du läser just nu, vi väntar på betyg från din lärare.
 3. Reserv – Du har inte fått någon plats på kursen ännu. Du står på kö.
 4. Reserv u.f.  – Du har inte fått någon plats på kursen ännu. Du står på kö och kommer eventuellt kunna få plats, men vi väntar på betyg från din lärare.

Svarsbesked

 • Du måste svara på ditt antagningsbesked (tacka JA eller NEJ) och lämna ditt svar till Komvux.
 • Hur du kan lämna ditt svar och när sista dag för att svara är står i ditt antagningsbesked.
 • Om du inte svarar tas du bort från den kurs eller yrkesutbildning du fått antagningsbesked om (inget svar = ingen plats på kursen/utbildningen)
 • Om det blir en ledig plats på en kurs så skickar vi ut ett nytt antagningsbesked till den som står först på tur av er som väntar i reservkön.
 • Vi skickar ut antagningsbesked via sms och mejl under reservantagningen.
 • För de kurser som är planerade på 20 veckor så antar vi reserver under 2 veckor in på studieperioden
 • För de kurser som är planerade på 10 veckor så antar vi reserver under 1 vecka in på studieperioden
 • För våra yrkesutbildningar antar vi reserver under 2 veckor in på studieperioden förutom till Vård- och omsorgsutbildningen där vi endast antar reserver under 1 vecka in på studieperioden