Vuxenutbildningen

Webbansökan | Komvux

Vill du studera på Komvux i Trollhättan/Vänersborg? Under ansökningsperioder hittar du kursutbudet här.

Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemejl ifrån skolan när du har gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

10 veckorskurser hösten 2023: Start i oktober

Fristående kurser: Oktoberstart

Sök 10 veckors kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Ansökan öppen 20 september – 12 oktober


Planerade starter och ansökningsperioder inom Komvux | Grundläggande och gymnasial nivå – med reservation för förändringar.

Start oktober 2023 (10 veckors kurser):

 • Oktobersstart: Ansökan öppen 2023-09-20 – 2023-10-12

Planerade starter 2024 inom Komvux | Grundläggande och gymnasial nivå

Start januari 2024

 • Våren 2024: Ansökan öppen 2023-10-25 – 2023-11-30

Planerade starter 2023 inom Yrkeshögskolan (YH) | Eftergymnasial nivå

Utbildningarna måste beviljas av Myndigheten för Yrkeshögskolan och besked vilka utbildningar som får startas ges under januari.

Ny samverkan kring yrkesutbildningar från och med 2024

För att kunna erbjuda kommuninvånare ett större utbud av yrkesutbildningar sker ett samarbete med Uddevalla vuxenutbildning och Orust vuxenutbildning från och med 2024.

Yrkesutbildningar i andra kommuner

Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg samarbetar kring yrkesutbildningar med vuxenutbildningarna i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. Du kan fritt söka gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i dessa kommuner. Se utbudet av yrkesutbildningar genom att använda länkarna nedan.

När du söker en yrkesutbildning ska du alltid använda utbildningsanordnarens ansökningshandling.
När du har fyllt i din ansökningshandling ska den lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dagtid: Kurserna är på schemalagda tider under dagtid mellan 08:00-17:00. Då träffar du din lärare tillsammans med de andra eleverna. Du ska vara närvarande och aktivt delta på lektionerna. Vissa kurser har en lektion i veckan digitalt via mötesprogrammet Google Meet. En stor del av alla kurserna består av självstudier som du förväntas göra mellan lektionerna.

Den här studieformen passar dig som behöver ha undervisning på plats i skolan för att kunna klara dina studier eller om det var länge sedan du studerade.


Kvällstid: Kurserna är på schemalagda tider under kvällstid mellan 17:00-20:30. Du har lektionspass utlagda i ditt schema 1-2 dagar i veckan. Då träffar du din lärare tillsammans med de andra eleverna. Du ska vara närvarande och aktivt delta på lektionerna. Vissa kurser har en lektion i veckan digitalt via mötesprogrammet Google Meet. En stor del av alla kurserna består av självstudier som du förväntas göra mellan lektionerna.

Den här studieformen passar dig som behöver ha undervisning på plats i skolan för att kunna klara dina studier eller om det var länge sedan du studerade.


Flexibla studier/FLEX: Flex-kurs är lämpligt för dig som har arbete eller av annan anledning inte alltid kan närvara i skolan. Kurserna är schemalagda under dagtid eller kvällstid.

Du som läser på Flex har lektionspass utlagda under veckan som en vanlig kurs. Men du har en dialog med din lärare om vilka pass du inte kan komma på, och du har ett stort eget ansvar att ta reda på och göra det du missat. Prov och vissa andra moment måste du göra på plats i skolans lokaler på obligatoriska tillfällen. Vissa kurser har en lektion i veckan digitalt via mötesprogrammet Google Meet. En stor del av alla kurserna består av självstudier som du förväntas göra mellan lektionerna.

När du läser en Flex-kurs är det extra viktigt att du är aktiv på Google Classroom som är vår digitala lärplattform. Du behöver också ha en tät kommunikation med din lärare.

För att ha förutsättning att klara flexibla studier så bör du ha god studievana och god datorvana. Tillgång till dator med fungerande kamera och mikrofon samt internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna studera i den här studieformen.


Möjlighet till Fjärrundervisning: Att studera med möjlig fjärrundervisning innebär att du kan delta på lektionerna på plats i skolan eller via mötesprogrammet Google Meet.

Att studera med främst fjärrundervisning innebär att de flesta lektionerna sker via mötesprogrammet Google Meet. Undervisningen leds av läraren under de angivna lektionstiderna, och du ska vara aktiv och delta i de genomgångar, diskussioner och övningar som sker då. Men du gör det via dator och Google Meet.

Tillgång till dator med fungerande kamera och mikrofon samt internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna studera i den här studieformen. Några lektioner kommer emellertid att obligatoriskt ske på plats i skolan, bland annat prov samt laborationer när det förekommer. Kurserna består till stor del av självstudier som du förväntas göra mellan lektionerna.

 

Antagningsbesked kommer att skickas ut till dig på flera sätt:

 1. Först får du ett sms där det står att vi har skickat ett mejl till dig.
 2. Du får sedan ditt antagningsbesked till din mejladress. Titta både i din inkorg och i skräppost, ibland hamnar mejlen fel.
 3. Du får samma antagningsbesked i ett brev till din brevlåda som du fått till din mejl

*Du ansvarar själv för att du fyllt i rätt telefonnummer och mejl när du ansökte till oss


I ditt antagningsbesked kan du få olika beslut på de kurser du ansökt till:

 1. Antagen – du har fått plats på kursen
 2. Antagen u.f. (under förutsättning) – du kommer att få plats på kursen om du blir godkänd på den kurs du läser just nu, vi väntar på betyg från din lärare.
 3. Reserv – Du har inte fått någon plats på kursen ännu. Du står på kö.
 4. Reserv u.f.  – Du har inte fått någon plats på kursen ännu. Du står på kö och kommer eventuellt kunna få plats, men vi väntar på betyg från din lärare.

Svarsbesked

 • Du måste svara på ditt antagningsbesked (tacka JA eller NEJ) och lämna ditt svar till Komvux.
 • Hur du kan lämna ditt svar och när sista dag för att svara är står i ditt antagningsbesked.
 • Om du inte svarar tas du bort från den kurs eller yrkesutbildning du fått antagningsbesked om (inget svar = ingen plats på kursen/utbildningen)
 • Om det blir en ledig plats på en kurs så skickar vi ut ett nytt antagningsbesked till den som står först på tur av er som väntar i reservkön.
 • Vi skickar ut antagningsbesked via sms och mejl under reservantagningen.
 • För de kurser som är planerade på 20 veckor så antar vi reserver under 2 veckor in på studieperioden
 • För de kurser som är planerade på 10 veckor så antar vi reserver under 1 vecka in på studieperioden
 • För våra yrkesutbildningar antar vi reserver under 2 veckor in på studieperioden förutom till Vård- och omsorgsutbildningen där vi endast antar reserver under 1 vecka in på studieperioden