Vuxenutbildningen

Kurslitteratur

Här får du veta lite mer om din kurslitteratur och vuxenstudier.

Hej, här får du veta lite mer om vad som gäller angående kurslitteratur och vuxenstudier. Du hittar information om kurslitteratur för SFI, Lärvux, grundläggande- och gymnasial nivå samt gymnasial yrkesutbildning.

Fristående kurser gymnasial nivå inom Komvux

Information om kurslitteratur för gymnasiala fristående kurser hittar du på varje kurssida i vår kursportal. Kursportalen hittar du här och där kan du välja din kurs: https://kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/program/#kurser

Vi reserverar oss för att eventuella förändringar kan ske i kurslitteraturen samt tryckfel.

Gymnasiala yrkesutbildningar inom Komvux

Kurslitteratur för våra gymnasiala yrkesutbildningar meddelas senare via dina lärare.

Distanskurs via NTI – detta gäller för dig

Om du läser en distanskurs via NTI, på grundläggande eller gymnasial nivå, kan du inte låna kurslitteratur på Vuxenutbildningen. Besked om aktuell kurslitteratur meddelas av lärare på NTI.

  • Komvux som anpassad utbildning (Lärvux): Du som läser Komvux som anpassad utbildning får böcker av din lärare.
  • Kurser på grundläggande nivå: Du som läser på grundläggande nivå behöver inte köpa någon kurslitteratur. De böcker som behövs får du låna av din lärare
  • Kurser på gymnasial nivå: De flesta böcker som används på gymnasial nivå måste du köpa. Vissa böcker, t.ex. antologier i svenska lånas på biblioteket. Hör med din lärare eller bibliotekarierna om du är osäker.
  • Gymnasial yrkesutbildning (Yrkesvux): De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa utbildningar finns litteratur att låna på skolan.
  • Lärlingsutbildning: De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa utbildningar finns litteratur att låna på skolan.
  • Distans via NTI: Om du läser distanskurs via NTI, på grundläggande eller gymnasial nivå, kan du inte låna kurslitteratur på Vuxenutbildningen. Besked om aktuell kurslitteratur meddelas av lärare på NTI.

Kurslitteraturlistan meddelas av din utbildningsledare vid kursstart och införskaffas och bekostas av dig som studerande.