Vuxenutbildningen

Kurslitteratur

Här får du veta lite mer om din kurslitteratur och vuxenstudier.

Hej, här får du veta lite mer om vad som gäller angående kurslitteratur och vuxenstudier. Du hittar information om kurslitteratur för SFI, Lärvux, grundläggande- och gymnasial nivå samt gymnasial yrkesutbildning.

De kurser/utbildningar som just nu saknar kurslitteratur kommer att uppdateras så fort som möjligt eller så får du information om kurslitteratur av din lärare.

Kurslitteratur Komvux

Här hittar du kurslitteratur för hösten 2022 inom Komvux på Vuxenutbildningen. Kurser som för tillfället saknar kurslitteratur kommer att uppdateras när dessa meddelas. Vi reserverar oss för att eventuella förändringar kan ske i kurslitteraturen samt tryckfel

  • SFI: Du som läser på Sfi får böcker av din lärare, eller låna på vuxenutbildningens bibliotek.
  • LÄRVUX: Du som läser på Lärvux får böcker av din lärare.
  • KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ: Du som läser på grundläggande nivå behöver inte köpa någon kurslitteratur. De böcker som behövs får du låna av din lärare.
  • KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ: De flesta böcker som används på gymnasial nivå måste du köpa. Vissa böcker, t.ex. antologier i svenska lånas på biblioteket. Hör med din lärare eller bibliotekarierna om du är osäker.
  • GYMNASIAL YRKESUTBILDNING (Yrkesvux): De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa utbildningar finns litteratur att låna på skolan.
  • LÄRLINGSUTBILDNING: De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa utbildningar finns litteratur att låna på skolan.

Kurslitteraturlistan meddelas av din utbildningsledare vid kursstart och införskaffas och bekostas av dig som studerande.