Vuxenutbildningen

Kurslitteratur

Här får du veta lite mer om din kurslitteratur och vuxenstudier.

Hej, här får du veta lite mer om vad som gäller angående kurslitteratur och vuxenstudier. Du hittar information om kurslitteratur för SFI, Lärvux, grundläggande- och gymnasial nivå samt gymnasial yrkesutbildning.

Kurslitteratur Komvux

Här hittar du information om kurslitteratur för våra fristående kurser samt gymnasiala yrkesutbildningar inom Komvux på Vuxenutbildningen. Vi reserverar oss för att eventuella förändringar kan ske i kurslitteraturen samt tryckfel.

  • Fristående kurser som för tillfället saknar kurslitteratur kommer att uppdateras när dessa meddelas eller så får du information direkt från din lärare.
  • Kurslitteratur för våra yrkesutbildningar meddelas senare via dina lärare.

  • SFI: Du som läser på Sfi får böcker av din lärare, eller låna på vuxenutbildningens bibliotek.
  • LÄRVUX: Du som läser på Lärvux får böcker av din lärare.
  • KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ: Du som läser på grundläggande nivå behöver inte köpa någon kurslitteratur. De böcker som behövs får du låna av din lärare.
  • KURSER PÅ GYMNASIAL NIVÅ: De flesta böcker som används på gymnasial nivå måste du köpa. Vissa böcker, t.ex. antologier i svenska lånas på biblioteket. Hör med din lärare eller bibliotekarierna om du är osäker.
  • GYMNASIAL YRKESUTBILDNING (Yrkesvux): De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa utbildningar finns litteratur att låna på skolan.
  • LÄRLINGSUTBILDNING: De böcker som används i din utbildning måste du köpa. För vissa utbildningar finns litteratur att låna på skolan.

Kurslitteraturlistan meddelas av din utbildningsledare vid kursstart och införskaffas och bekostas av dig som studerande.