Vuxenutbildningen

Ta emot en elev/studerande

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att koppla in näringslivet/arbetslivet i skolan. Detta kan ge ett tillfälle att knyta kontakt med framtida arbetskraft.

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att koppla in näringslivet/arbetslivet i skolan eftersom detta är något som gynnar både elever/studerande samt företagens eller organisationens utveckling.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ta emot en elev eller studerande från Vuxenutbildningen i din organisation eller i ditt företag för en praktikplats eller ett projektarbete. Vi hjälper dig hur du går tillväga, att hitta rätt till närmast ansvarig rektor eller utbildningsansvarig i det område, bransch och tidsintervall som ni söker.  Vi arbetar för att underlätta för att alla företag skall kunna ta in en elev/studerande. Vi ser till att det finns en praktikplan, att ersättningar och försäkringar fungerar smidigt och säkert för er.

Att ta emot en elev/studerande är ett unikt tillfälle för ditt företag eller din organisation att ta del av en resurs med nya kunskaper och idéer. Det bidrar även till att:

  • stärka bilden av ert företag eller bransch i skolan
  • långsiktigt rekrytera
  • hjälpa människor i sitt studie- och yrkesval
  • sprida kunskap om näringslivet

Om du vill ta emot en elev i din organisation eller företag kontaktar du våra kompetensmäklare. Kompetensmäklarna arbetar med Kunskapsförbundets Vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Kunskapsförbundets gymnasieskolor hänvisar vi till gymnasieskolornas ansvariga, men vi kan hjälpa till att förmedla kontakter.

APL platser: Arbetsplatsförlagt lärande: Korta praktikplatser på gymnasiet

LIA platser: Lärande i arbetslivet: YH-Yrkeshögskolan utbildningsplatser

Lärlingsplatser: Praktiska utbildningar för Vuxenutbildningen, samt inom Teknikcollege och Vårdcollege efter sommaren 2015.

Skuggningsplatser: När ett företag eller kommunal verksamhet lär upp personal från ett ställe till ett annat företag, avdelning eller bransch. Det kan vara gällande inväxling eller arbetsplatsutbyte, genom att skugga en annan persons arbete en tid.

Examensarbete: Examensarbete är ett specialarbete i ett specifikt område inom gymnasie- eller Yrkeshögskolenivå.

Handledarutbildning: Kortare utbildning för kontaktperson på arbetsplats.