Vuxenutbildningen

Studieperioder

En studieperiod är den tidsomfattning utbildningen pågår och då du kan få studiestöd. Dock måste utbildningen ge rätt till studiestöd samt att du själv uppfyller villkoren för rätt till studiestöd.
Du kan läsa om studiestöd på CSN:s hemsida.


Komvux Våren 2023

  • Studieperiod våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02
  • Studieperiod marsstart 2023: 2023-03-27 – 2023-06-02 
  • Studieperiod sommarperiod 2023: 2023-06-05 – 2023- 08-11

Komvux Hösten 2023

  • Studieperiod hösten 2023: 2023-08-21 – 2024-01-05 
  • Studieperiod novemberstart 2023: 2023-10-30 – 2024-01-05 

Studieperioder för sammanhållna yrkesutbildningar ser du på respektive utbildningsbeskrivning.

Lärlingsutbildningar för vuxna har ofta individuella starter och slut som du får information om vid studieplaneringen.

Vissa utbildningar kan ha en annan studietid/studieperiod. Du får alltid information om studietider på ansökningshandlingen och antagningsbeskedet.

Studieperiod för undervisning i svenska för invandrare – Sfi: Information kommer att uppdateras
Du kan inte få studiestöd från CSN när du läser inom Sfi.