Vuxenutbildningen

Rapporter och behovsanalyser

Här kan du ta del av aktuella rapporter och behovsanalyser.

Bild på rapportframsidaHär sammanställer vi aktuella rapporter och behovsanalyser om arbetsmarknad, kompetensbehov samt om utbildningar. Det är både egna och från andra aktörer.

Har du frågor om statistik eller specifika frågor är du välkommen att kontakta oss.

Nuläge och framtidsspaning med Lärcentrum 2019

Syfte med denna rapport är att försöka påvisa hur större trender och skeenden hänger ihop med kompetensförsörjningen i Trollhättan och Vänersborg. Vi tittar även på hur kompetensförsörjningsbehovet spås se ut de kommande åren. Rapporten presenterar även enkätunderlag insamlat från våra yrkeselever som tog examen 2018

Arbetsförmedlingen Var finns jobben | Bedömning för 2018 och på fem års sikt

Det är stora chanser till jobb inom rekordmånga yrken i år och bristen på utbildad personal väntas bli fortsatt hög.  IT-specialister, ingenjörer, sjuksköterskor och pedagoger kommer att vara hett eftertraktade även om fem år. Det gäller också gymnasieutbildade inom vård, bygg, industri och restaurang.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 2018-2020

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.

Prognos arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2019

Höstens prognosundersökning från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarna i länet är fortsatt positiva när det gäller efterfrågan och att de har fortsatt stora anställningsplaner. Enligt prognosen ökar antalet sysselsatta i länet med 26 000 under prognosperioden 2018 och 2019, vilket innebär tio år av jobbtillväxt.

Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet i Besöksnäring & Industriteknik

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt. Syftet är att sammanställa och tolka den behovsinventering som kompetensmäklarna genomfört bland företag.