Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Yrkesintroduktion

Vad är en introduktionskurs?

Våra introduktionskurser ska introducera, underlätta och förbereda dig inför studier mot ett yrke på gym­nasial nivå. Du kommer i kontakt med ämnen och begrepp inom yrket. Du får besöka pågående utbildning­ar och möta elever och lärare samt lära känna yrket och vanliga yrkesroller. Att läsa en introduktionskurs ger dig en möjlighet att lyckas med vidare studier inom Vuxenutbildningen.

Du kommer inte kunna börja arbeta direkt efter en introduktionskurs. Däremot kommer du att veta mer om yrket och dess yrkesroller. Meningen är att du ska få en förståelse och kunskap som hjälper, förbereder och underlättar för dig att studera vidare på en yrkesutbildning.

När det finns sökbara utbildningar inom yrkesintroduktion hittar du dessa här.

Du ansöker genom att använda webbansökan. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.