Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Yrkesintroduktion | Industri

Våra introduktionskurser ska introducera, underlätta och förbereda dig inför studier mot ett yrke på gymnasial nivå.

Sen ansökan öppen. 

Innehåll

Är du intresserad av teknik, maskiner, da­tor och att jobba med ritningar? Då är vår introduktionskurs inom industri något för dig. I kursen får du veta mer om hur det är att job­ba inom industri och med maskiner som styrs av datorprogram. Vi besöker verkstaden på vår CNC utbildning och prövar på hur det är att styra maski­ner från datorn. Du kommer efter introduktionskur­sen att veta hur du utbildar dig för ett arbete som CNC-operatör.

Arbetsmarknad och yrken

Du kommer inte kunna börja arbeta direkt efter denna kurs. Däremot kommer du att veta mer om yrket och dess yrkesroller. Meningen är att du ska få en förståelse och kunskap som hjälper, förbereder och underlättar för dig att studera vidare och att därefter få ett arbete inom industrin.

Omfattning

Dag och tid kommer att uppdateras | Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Du kan söka till utbildningen om du studerar på:

  • SFI C
  • SFI D
  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Studieperiod för utbildning med start 2023

  • Studieperiod: 2023-01-23 – 2023-04-21

Studieperiod för utbildning med start september 2022

  • Studieperiod 1: 2022-09-19 – 2022-12-23
  • Gymnasial orienteringskurs

Kursen är kostnadsfri men eleven kan själv behöva stå för resor till och från studiebesök eller liknande