Vuxenutbildningen

Elev under 20 år

Här hittar du information för dig som studerar på Vuxenutbildningen och är under 20 år.

Elever under 20 år

För elever som studerar inom vuxenutbildningen och ännu inte fyllt 20 år gäller nedanstående. Detta gäller fram till 1 juli det år du fyller 20.

Läromedel

Elev har rätt att kostnadsfritt låna kurslitteratur på de kurser de läser. Böckerna finns för utlån på biblioteket i Vänerparken.

Busskort

Elev som studerar på heltid har rätt att få busskort från bostad till skola om sträckan överstiger 6 km. Eleven ansöker om busskort via Kunskapsförbundets hemsida.

Studiehjälp – studiebidrag

Elev som studerar heltid har rätt att få studiehjälp från CSN. Eleven kontaktar CSN om de har frågor om studiehjälp. Det går en fil från vuxenutbildningen till CSN som rapporterar vilka elever som har rätt till studiehjälp, eleven gör ingen aktiv ansökan till CSN.