Vuxenutbildningen

Förkunskaper

För att du ska klara dina studier kan du behöva vissa förkunskaper.

För att styrka dina förkunskaper ska du lämna in dina betyg. Är du osäker på dina förkunskaper så kan du kontakta studievägledningen för hjälp med bedömning.

Info kommer senare

Info kommer senare

För att studera på gymnasial nivå ska du kunna visa att du har kunskaper motsvarande grundläggande nivå när du gör en ansökan. För att få läsa en kurs på högre nivå måste du alltid kunna visa att du har förkunskaper som motsvarar nivån före den högre kursen. Ett exempel är att du vill läsa Matematik 3 c, då måste du visa att du har kunskaper motsvarande Matematik 2 c. I vissa fall måste du ha förkunskaper från ett annat ämne för att få läsa en viss kurs.

För att styrka dina förkunskaper ska du lämna in dina betyg. Är du osäker på dina förkunskaper så kan du kontakta studievägledningen för hjälp med bedömning.

Här hittar du mer information om rekommenderade förkunskaper för kurser på gymnasial nivå.

Till vissa sammanhållna yrkesutbildningar kan ibland ställas andra krav för att få börja utbildningen. Detta informeras då om i respektive informationsblad för utbildningarna. Läs alltid aktuell kursbeskrivning innan du gör din ansökan för att se vilka förkunskaper som krävs.

För att styrka dina förkunskaper ska du lämna in dina betyg. Är du osäker på dina förkunskaper så kan du kontakta studievägledningen för hjälp med bedömning.