Vuxenutbildningen

Gymnasiala kurser | Rekommenderade förkunskaper

Här hittar du information om rekommenderade förkunskaper för kurser på gymnasial nivå.

Gymnasiala fristående kurser

Nedan hittar du en lista över våra kurser på gymnasial nivå samt rekommenderade förkunskaper för varje kurs. Det sökbara kursutbudet kan variera mellan olika ansökningsperioder.

Kursutbud Komvux

Om du vill söka kurser inom Komvux på Vuxenutbildningen hittar du mer information om kursutbud och ansökningsperioder här.

Kurslitteratur för kurser på gymnasial nivå

De flesta böcker som används på gymnasial nivå måste du köpa. Vissa böcker, t.ex. antologier i svenska lånas på biblioteket. Hör med din lärare eller bibliotekarierna om du är osäker. Du hittar katalog för kurslitteratur här

Engelska 5 – 100 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i engelska från grundskolan/grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper samt godkänt betyg i SFI C eller motsvarande kunskaper.
 • Engelska 5 motsvarar den äldre kursen engelska A

Engelska 6 –100 poäng | Engelska 6 med repetition – 100 poäng + 100 poäng

För dig som inte studerat på länge rekommenderar vi att du söker engelska 6 med repetition. Syftet är att du får fler lektionstillfällen där en eller flera lektioner i veckan avsätts för att du ska få extra stöd och möjlighet att repetera.

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i engelska 5 eller motsvarande kunskaper samt godkänt betyg SFI C eller motsvarande kunskaper.
 • Engelska 6 motsvarar den äldre kursen engelska B.

Engelska 7 – 100 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Du bör ha minst betyg G i engelska B/betyg E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper. Du bör ha minst betyg G/E i SFI C nivå eller motsvarande kunskaper.
 • Engelska 7 motsvarar den äldre kursen engelska C.

Komvuxarbete mot gymnasial yrkesexamen – 100 poäng

Gymnasiearbetet är en obligatorisk kurs för att bli klar med en yrkesexamen och visa att du uppnått kunskaper mor programmålen

 • Rekommenderade förkunskaper: godkänt betyg i minst 1400 poäng varav svenska/svenska som andraspråk ska utgöra 100 poäng av dessa.
 • Gymnasiearbete söker du i samråd med en studie- och yrkesvägledare.

Komvuxarbete mot gymnasial högskoleförberedande examen – 100 poäng

Komvuxarbete är en obligatorisk kurs för att bli klar med en högskoleförberedande gymnasieexamen och visa att du uppnått kunskaper mor programmålen

 • Rekommenderade förkunskaper: godkänt betyg i minst 1400 poäng varav svenska/svenska som andraspråk ska utgöra 100 poäng av dessa.
 • Komvuxarbete söker du i samråd med en studie- och yrkesvägledare.

Ämnet Matematik på Vuxenutbildningen

Matematikämnet på gymnasienivå är på de första två nivåerna uppdelat i tre olika spår a – c. Nivå tre är uppdelat i två olika spår b-c. Nivåerna 4 och 5 har inga spår. De olika spåren utgår från olika gymnasieprograms innehåll.

På vuxenutbildningen Kunskapsförbundet Väst har vi valt att i ansökan lägga ut endast kurserna utifrån spår b.

Om du vill fortsätta på samma spår som vid tidigare studier så pratar du med läraren vid kursstart.

Om du planerar att studera kurser inom naturvetenskapliga ämnen så rekommenderar vi att du läser spår c. Prata i med din lärare vid kursstart

Matematik 1b – 100 poäng | Matematik 1b med repetition – 100 poäng + 100 poäng

För dig som inte studerat på länge rekommenderar vi att du söker Matematik 1b med repetition. Syftet är att du får fler lektionstillfällen där en eller flera lektioner i veckan avsätts för att du ska få extra stöd och möjlighet att repetera

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i matematik från grundskolan/grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper. Du bör ha minst betyg G/E i SFI C-nivå eller motsvarande kunskaper.
 • Matematik 1 a-c motsvarar den äldre kursen matematik A.

Matematik 2a-c – 100 poäng | Matematik 2b med repetition – 100 poäng + 100 poäng

För dig som inte studerat på länge rekommenderar vi att du söker matematik 2b med repetition. Syftet är att du får fler lektionstillfällen där en eller flera lektioner i veckan avsätts för att du ska få extra stöd och möjlighet att repetera

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i Matematik 1 a-c eller motsvarande kunskaper samt godkänt betyg SFI C eller motsvarande kunskaper.
 • Matematik 2 a-c motsvarar den äldre kursen matematik B.

Matematik 3b-c – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i matematik 2 a-c eller motsvarande kunskaper samt godkänt betyg SFI C eller motsvarande kunskaper.
 • Matematik 3 a-c motsvarar den äldre kursen matematik C.

Matematik 4 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i matematik 3 b-c eller motsvarande kunskaper samt godkänt betyg SFI C eller motsvarande kunskaper.
 • Matematik 4 motsvarar den äldre kursen matematik D.

Matematik 5 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i matematik 4 eller motsvarande kunskaper samt godkänt betyg SFI C eller motsvarande kunskaper.
 • Matematik 5 motsvarar den äldre kursen matematik E.

Biologi 1 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Biologi 1 motsvarar den äldre kursen biologi A.

Biologi 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i biologi 1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Biologi 2 motsvarar den äldre kursen biologi B.

Fysik 1a – 150 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i Matematik 2 a-c och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Fysik 1a motsvarar den äldre kursen Fysik A.

Fysik 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i Fysik 1a eller motsvarande kunskaper, godkänt betyg i Matematik 2 a-c och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Fysik 2 motsvarar den äldre kursen fysik B.

Kemi 1 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Kemi 1 motsvarar den äldre kursen kemi A.

Kemi 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Du bör ha minst betyg G i Kemi A/betyg E i Kemi 1 eller motsvarande kunskaper. Du bör ha minst betyg G/betyg E i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Kemi 2 motsvarar den äldre kursen kemi B.

Naturkunskap 1a1 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Naturkunskap 1a1 motsvarar den gamla kursen naturkunskap A

Naturkunskap 1a2 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i naturkunskap 1a1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Naturkunskap 1b – 100 poäng

Naturkunskap 1b = Naturkunskap 1a1 och naturkunskap 1a2 tillsammans

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Naturkunskap 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i naturkunskap 1b alternativt naturkunskap 1a1 + 1a2 eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Naturkunskap 2 motsvarar den äldre kursen naturkunskap B.

Historia 1a1 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Historia 1a2 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i historia 1a1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Historia 1b – 100 poäng 

Historia 1b = Historia 1a1 och historia 1a2 tillsammans

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Historia 1b motsvarar den äldre kursen Historia A.

Historia 2a – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i historia 1b eller historia 1a1 och historia 1a2 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Historia 2a motsvarar den äldre kursen Historia B.

Religionskunskap 1 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Religionskunskap 1 motsvarar den äldre kursen religionskunskap A.

Religionskunskap 2 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i religion 1 eller motsvarande kunskaper och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Religionskunskap 2 motsvarar den äldre kursen religionskunskap B.

Samhällskunskap 1a1 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Samhällskunskap 1a2 – 50 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i samhällskunskap 1a1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Samhällskunskap 1b – 100 poäng 

Samhällskunskap 1b = samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1a2 tillsammans.

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Samhällskunskap 1b motsvarar den äldre kursen samhällskunskap A.

Samhällskunskap 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i Samhällskunskap 1b eller samhällskunskap 1a1 +1a2 eller motsvarande kunskaper och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Samhällskunskap 2 motsvarar den äldre kursen samhällskunskap B.

Svenska 1 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Svenska 1 motsvarar den äldre kursen svenska A.

Svenska 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska 1 eller motsvarande kunskaper.
 • Svenska 2 motsvarar den äldre kursen svenska B.

Svenska 3 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska 2 eller motsvarande kunskaper.

Retorik – 100 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper

Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.
 • Svenska som andraspråk 1 motsvarar den äldre kursen svenska som andraspråk A.

Svenska som andraspråk 2 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskaper.
 • Svenska som andraspråk 2 motsvarar den äldre kursen svenska som andraspråk B.

Svenska som andraspråk 3 – 100 poäng 

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska som andraspråk 2.

Information och kommunikation 1 – 100 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Psykologi 1 – 50 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Psykologi 2a – 50 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i Psykologi 1 och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kommunikation – 100 poäng

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Branschkunskap inom handel och administration – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Branschkunskap inom handel och administration läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Näthandel 1 – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Näthandel 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Näthandel 2 – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Näthandel 2 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Personlig försäljning 1 – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Personlig försäljning 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Praktisk marknadsföring 1 – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Praktisk marknadsföring 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Service och bemötande 1 – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Service och bemötande 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Servicekunskap – 100 poäng (Distans via Arena utbildning)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Servicekunskap läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.

Branschkunskap inom handel och administration – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Branschkunskap inom handel och administration läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Näthandel 1 – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Näthandel 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Näthandel 2 – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Näthandel 2 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Personlig försäljning 1 – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Personlig försäljning 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Praktisk marknadsföring 1 – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Praktisk marknadsföring 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Service och bemötande 1 – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Service och bemötande 1 läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.


Servicekunskap – 100 poäng (Distans via NTI)

 • Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan/på grundläggande nivå från vuxenutbildningen (delkurs 4) eller motsvarande kunskaper.

Kursen Servicekunskap läser du via en utbildningsanordnare som heter Arena utbildning. Kursen bedrivs helt på distans. Du bör därför ha tillgång till dator och en god studie- och datorvana för att kunna följa kursen.

Orienteringskurser stöd i olika ämnen

Orienteringskurser i: matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska

Om du ansöker till någon kurs inom ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska på gymnasial nivå så kan du även ansöka om en orienteringskurs. En sådan orienteringskurs ger dig möjlighet att få extra stöd i ämnet.

Vi erbjuder ibland även: Orienteringskurs Digital studieteknik på gymnasial nivå

För dig som vill få mer kunskaper i digitala verktyg finns det möjlighet att ansöka till en orienteringskurs inom digital studieteknik.

Rekommenderade förkunskaper: Du bör ha lägst betyg G/betyg E i grundläggande svenska/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande.