Vuxenutbildningen

WIFI

Som elev på Vuxenutbildningen har du möjlighet att använda dig av vårt Wi-Fi nät.

För att ansluta till Wi-Fi nätet använder du ditt inlogg som du har på skolan. Du får inloggningsuppgifterna vid skolstarten. Har du inte fått något inlogg så kontaktar du din lärare. Tänk på att du inte har åtkomst till skrivare eller hemmamap när du är anluten till vårt Wi-Fi!

  • Nätverksnamn: KFV
  • Användarnamn och lösenord: Samma som du använder för att logga in på skolans datorer

OBS! Tänk på att du först måste logga in på en dator på skolan med dina inloggningsuppgifter innan du kan använda vårt trådlösa nät.