Vuxenutbildningen

WIFI

Som elev på Vuxenutbildningen har du möjlighet att använda dig av vårt Wi-Fi nät.

För att ansluta till Wi-Fi nätet använder du ditt inlogg som du har på skolan. Du får inloggningsuppgifterna vid skolstarten. Har du inte fått något inlogg så kontaktar du din lärare. 

  • Nätverksnamn: KFV
  • Användarnamn och lösenord: Samma som du använder för att logga in på skolans datorer