Vuxenutbildningen

Ledighet under studier

  • Vid ledighet enstaka lektioner gör du upp med berörda lärare.
  • Vid ledighet 1 dag eller mer gör du skriftlig ansökan om ledighet på blankett som finns
    vid expeditionen.
  • Ledighet vid terminsstarten beviljas inte utan synnerliga skäl