Vuxenutbildningen

Samverkansprojekt

Vuxenutbildningen deltar i olika samverkansprojekt. Här kan du ta del av och läsa mer om dessa projekt.

Vuxenutbildningen ingår i nätverksorganisationen Westum som består av kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Westum arbetar för att förbättra samarbetet mellan näringsliv, arbetsmarknad och utbildning för att stärka det lokala kompetensutvecklingsbehovet samt intern kompetensutveckling.

Westums fokusområden är: Strategisk kompetensförsörjning, flexibla utbildningskoncept, internationalisering samt stärka nätverk och intern kompetensutveckling. Du kan läsa mer om Westum här.

Pågående samverkansprojekt på Vuxenutbildningen

När det finns pågående projekt på Vuxenutbildningen kan du läsa om dessa här.

Projekt: Helhetslyftet

Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

Projekt: React EU – Get ready in West

Om du har blivit arbetslös efter 11 mars 2020 på grund av pandemin kan Vuxenutbildningen hjälpa dig genom att introducera, underlätta och förbereda dig inför studier eller jobb

Projekt: FramtidWest – FutureWest

Projektet står för det gemensamma målet att skapa morgondagens anställda med fokus på framtida arbetsmetoder, yrkesprofiler, arbetsförhållanden i samarbete med lokala näringslivet och europiska partner.

VI-Projektet

VI-projektet riktar sig till elever i åldrarna 19-24 år med ett stort fokus på en miljö som främjar elevens behov, förutsättningar för hälsa och välmående. Vi-projektet, som medfinansieras av ESF, har som mål att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar (uvas). Projektet pågår år 2020-2022 och ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen. Läs mer här.


Studie- och yrkesspåret (hösten 2020)

Insats för deltagare kopplade till nya gymnasielagen och ingår som en del i VI-projektet på Vuxenutbildningen med målet att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar (uvas). Fokus ligger på svenska, samhällskunskap och arbetsliv där eleverna förbereds för fortsatta studier i yrkespaket som snabbt ska leda till ett yrke. Läs mer här.


Westkomp 0.1

Handeln och besöksnäringen ska bli mer digitala. Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska höja sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett nytt EU-projekt som kommer omfatta över 600 västsvenska företagare och anställda. Projektet WestKomp 0.1 startade april 2018 och pågår till sista februari 2020. Samverkanspartners i projektet är Boråsregionens Vuxenutbildning, Högskolecentrum Bohuslän, Lärcentra Falköping, och Campus Västra Skaraborg. Läs mer här.


Erasmus +

Europa 2 år. Projekt som möjliggör praktik utomlands för elever på yrkesutbildningar samt utbyten för personal. 3 elever – vård Norge 20 personal – Norge, Belgien, Finland och England. Läs mer här.


Kobra
Interreg (Sv, No, Dk) 3 år.  Projektet bygger vidare på SkanKomp-projektet. Fokuserar på tre huvudaktiviteter: Kompetensmäklare, Analys och Behovsbaserad utbildning (flexibel). Läs mer här.


Pendlerbroen

Interreg (Sv, No, Dk) 3 år. Projektet handlar om att identifiera behovet av smala kompetenser som efterfrågas på små och medelstora företag. Öka bropendling i form av distansteknik samt öka samverkan mellan utbildningsaktörer. Läs mer här.


Yggdrasil

Interreg (Sv, No, Dk) 3 år. Projektet handlar om validering, hänger väl samman med Kobra. Metodutveckling i dokumentskapande för all typ av kunskap som individen bär med sig. September 2015 – augusti 2017 Vuxenutbildningen kommer vara med 2016-2017. Läs mer här.


Exportfrämjande Integration
ESF (KFV, HCB, Strömstad) 2 år. Projektet vänder sig till nyanlända samt tillväxtföretag som avser att jobba med export. Två startomgångar med 60 elever i varje start. Tre noder: KFV, Uddevalla och Strömstad med 20 elever i varje nod. 5 månader utvecklingsinsatser och 7 månader på företag. Näringslivsenheter, AF och AME/AMA är viktiga samverkanspartners. Läs mer här.


Kompetensmäklare Fyrbodal

RUN (KFV, HCB, Tanum, Bengtsfors, Dals-Ed). Pilotprojekt som handlar om att skapa metoder och arbetssätt kring kompetensmäkling.


Leonardo Da Vinci 2013-2015
Europa. Projekt som möjliggör praktik utomlands för elever på yrkesutbildningar samt utbyten för personal. 12 elever – 2 vård Norge 4 v, 1 vind Spanien 3 v, 2 vind Malta, 3 film Danmark 4 v 10 personal – 1 film Danmark, 3 vård Belgien, 4 vård Norge.


Skankomp 2010-2013