Vuxenutbildningen

Projekt | KOBRA

Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.

Kobra_loggor_ny

KOBRA är ett Interreg-projekt med 26 partners i Danmark, Norge och Sverige. Projektet startade 1 september 2015 och pågår under tre år.

Varför behövs KOBRA?

Skandinavien står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vuxna människor kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning längre upp i åldrarna, utbildas oftare och tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxen­utbildningens avgörande roll i framtiden.
Det krävs en utvecklad förmåga att analysera och förmedla kunskap från många olika källor, för att skapa bättre beslutsunderlag och motivera särskilda satsningar.

Kompetensförsörjning är en stor och gemensam utmaning för både Sverige, Norge och Danmark. Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta framtidens kompetensbehov.
KOBRA bygger på erfarenheter och resultat från Interreg-projektet SkanKomp och förstudien ”Viden til vaekst”, där man såg behov av ett fortsatt systematiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning, gärna över landsgränserna. Arbetet sker inom områden som Västra Götalandsregionen och Region Halland prioriterar i sina tillväxtprogram.

KOBRA kommer att arbeta utifrån tre huvudaktiviteter.

Kompetensmäklare
Kompetensmäklare ska identifiera och förmedla kunskap om kompetens- och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningssamordnare. Totalt ska 450 företag inventeras inom projektet.

Analys
Underlaget från behovsinventeringen sammanställs och tolkas mot andra satsningar på lokal, regional och transnationell nivå. Detta kan ske genom analyser, rapporter och strategier.

Behovsbaserad utbildning
Varje svensk partner ska leverera minst en behovsbaserad utbildning och tillgängliggöra den till andra partners, gärna transnationellt.