Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

HU | Högre utbildning

Vi hjälper dig att lyckas med dina studier!

Vi vill hälsa dig som studerar på eftergymnasial nivå välkommen till vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet. Du som läser på högskola, universitet, yrkeshögskola eller liknande kan använda oss för dina studier.

Lokalerna finns hos Vuxenutbildningen i Vänersborg och är öppna för dig som läser på distans eller för dig som läser på campus på andra orter, men är skriven Trollhättans eller Vänersborgs kommun.

Resurser för dig som studerar eftergymnasialt på högskola, universitet, yrkeshögskola eller liknande:

  • Tentamensmöjligheter
  • Telebildföreläsning
  • Bibliotek
  • Trådlöst nätverk
  • Datorer & skrivare
  • Studie- & grupprum
  • Kopiator
  • Café

Om du studerar eftergymnasialt och om din skola tillåter är du välkommen att skriva din tentamen hos Vuxenutbildningen.

Student kontaktar i god tid före tentamen ansvarig på Vuxenutbildningen med uppgifter om dag och tider för tentamen. Vi behöver undersöka möjligheten att ta emot student för tentamen samt göra nödvändiga förberedelser som att se över salar och tentmensvakter. Detta behöver du göra innan du anmäler till din skola att du vill skriva tentamen här.

Det är du som student som skall stå för kontakten med din skola om du vill skriva tentamen hos Kunskapsförbundet Vuxenutbildning. Du behöver förmedla våra kontaktuppgifter till ansvarig för tentamen på din skola.

Tentamen skickas med mail eller vanlig post till ansvarig för tentamen på annan ort i god tid före tentamenstillfället. Skrivningarna sker hos Vuxenutbildningen i Vänersborg.

Vi löser de flesta tentamen som ligger under våra ordinarie öppettider på vardagar. Vi inte garantera skrivplats för tentamen som skall skrivas på helger, kvällstider, klämdagar, semestertider osv. För tentamen på helger gäller i första hand för student att fråga sin skola om möjligheten att skriva tentamen på närmaste vardag istället.

För dig som är folkbokförd i Trollhättans eller Vänersborgs kommun är det kostnadsfritt att skriva tentamen på Vuxenutbildningen. Om du inte är detta betalas en avgift på 500:- på plats (vi tar ej kort).

Meddela om du vill avboka tentamenstiden minst 2 arbetsdagar i förväg annars behöver vi ta ut en avgift på 300:- om du uteblir.

Kontakta oss på e-post och ange ”Tentamen på annan ort” i ämne/rubrik: infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Du kan ladda ned information om tentamen på annan ort nedan. Där finns också de kontaktuppgifter som din skola vill ha. Men glöm inte att kontakta oss på Vuxenutbildningen först innan du anmäler till din skola att du vill skriva tentamen här.

HU | Högre utbildning

Kontakta HU | Högre utbildning

Telefon

Ange ”Tentamen på annan ort” i ämne/rubrik i ditt meddelande