Vuxenutbildningen

Rätt, behörighet och urval

Rätt att delta i utbildning och urval till utbildning inom vuxenutbildningen regleras av lagar och förordningar.

Nedan kan du läsa om rättighet, behörighet och urval till olika utbildningar inom olika skolformer.
I länklistan längre till höger finner du länkar till lagar och förordningar.

Rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan inklusive träningsskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Syftet med utbildningen på gymnasial nivå är att ge kunskaper som motsvarar utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Läs mer om Lärvux här

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år om han eller hon

 1. är bosatt i landet,
 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har rätt att delta i utbildning enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

Behörig att delta i utbildning på Komvux, gymnasial nivå

En vuxen är behörig att delta i utbildning på Komvux, gymnasial nivå, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. är bosatt i landet,
 2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Rätt att delta i utbildning på Komvux, gymnasial nivå

En vuxen som är behörig att delta i utbildning på Komvux, gymnasial nivå, kan också bedömas ha rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå om den vuxne:

 • Behöver läsa kurser för att uppnå grundläggande behörig till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan
 • Behöver läsa kurs/kurser för att nå särskild behörighet till en högskoleutbildning.
 • Behöver läsa kurs/kurser för att nå särskild behörighet till en yrkeshögskoleutbildning

Rättigheten avser endast att uppnå behörighet till en utbildning åt gången som beskrivs ovan.

Om grundläggande behörighet kan uppnås genom olika utbildningar på gymnasial nivå, bestämmer hemkommunen vilken av utbildningarna som den ska erbjuda.

Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt ovan har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun OM utbildningen inte erbjuds av hemkommunen.

Urval till utbildning på gymnasial nivå

Om alla behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning, skall ett urval göras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 • (2) inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 • (3) är eller riskerar att bli arbetslös,
 • (4) behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 • (5) behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Behörighet att delta i utbildning på gymnasial nivå

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. är bosatt i landet,
 2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå

En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå kan också bedömas ha rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå om den vuxne:

 • Behöver läsa kurser för att uppnå grundläggande behörig till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan
 • Behöver läsa kurs/kurser för att nå särskild behörighet till en högskoleutbildning.
 • Behöver läsa kurs/kurser för att nå särskild behörighet till en yrkeshögskoleutbildning

Rättigheten avser dock endast att uppnå en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången som beskrivs ovan.

Om grundläggande behörighet kan uppnås genom olika utbildningar på gymnasial nivå, bestämmer hemkommunen vilken av utbildningarna som den ska erbjuda.

Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt ovan har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun OM utbildningen inte erbjuds av hemkommunen.

Urval till utbildning på gymnasial nivå

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning, skall ett urval göras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 • (2) inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 • (3) är eller riskerar att bli arbetslös,
 • (4) behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 • (5) behöver utbildningen för planerat yrkesval.