Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Sammanhållen utbildning | Grundläggande nivå

Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 19-24 år. Kurserna har inget bestämt startdatum och du fortsätter att läsa i din egen takt tills att du blir klar.

Sammanhållen utbildning på grundläggande nivå ingår i VI-projektet som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Klassrum, lärarstöd och miljö

Du kommer att ingå i en klass, med ett hemklassrum i en avgränsad och lugn studiemiljö. Undervisningen kommer att erbjuda mycket lärarstöd samt anpassas utefter dina behov och förutsättningar. En utbildning helt i din egen studietakt.

Ett stort fokus kommer ligga på att skapa en miljö som främjar hälsa och välmående.
Vi som arbetar i den sammanhållna utbildningen menar att det är grunden för att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig undervisningen och på sikt nå betyg i dina ämnen. Lärarna har arbetsplatser i anslutning till undervisningen och det är därför lätt för alla studerande att få kontakt med sin lärare vid behov.

Flexibel utbildning med individuell studietakt

Studietakten i den sammanhållna utbildningen är helt individuell. Det är även flexibelt gällande hur många ämnen som du vill läsa samtidigt. Du kan läsa en kurs eller flera, helt beroende på dina egna behov.

Kurserna har inget bestämt start eller slutdatum. Du kan starta när som helst under en termin/period och har sedan möjlighet att läsa kursen tills den blir färdig, oavsett om det tar mer än en termin/period.

Utbildningen riktar sig till dig som är mellan 19-24 år.

Kurserna har inget bestämt startdatum. Du kan starta när som helst under en period/termin. Det finns heller inget slutdatum för kurserna. Du fortsätter att läsa i din egen takt tills att du blir klar.

Vi berättar gärna mer om utbildningen och hjälper till med ansökan.

Du är välkommen att kontakta projektledare Linda Viktorsson Ciabatti på e-post eller telefon

  • e-post: linda.viktorssonciabatti@kunskapsforbundet.se
  • Telefon: 0721-45 19 85
  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Matte
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Yrkesinriktad orienteringskurs vård och omsorg
  • Under första året ingår även: Orienteringskurser med fokus på olika ämnen som hälsa/livsstil, friskvård, studieteknik, digitalisering samt Studie- och Yrkesvägledning

Vid behov kommer du att erbjudas att få extra stöd från ett elevstödteam som är kopplat till utbildningen.

Kurslitteratur som behövs i utbildningen får du låna av skolan.

Vuxenutbildningen, Belfragegatan 5 , Vänersborg